Radar · Nyheter

Nu är det samråd om Applebutiken i Kungsan

En stor datorbutik mellan Kungsträdgårdens fontäner och Hamngatan – är det vad staden behöver och vill ha? Samrådet om byggplanen har börjat.

Där Kungsträdgården möter Hamngatan ligger i dag en restaurang. Men för ett par år sedan fick Apple köpa huset där restaurangen ligger. Meningen är att de ska bygga en datorbutik på 400 kvadratmeter, lite bredare än fontänerna.
Åsikterna går isär om ifall en stor datorbutik är vad stockholmarna vill ha vid ingången till parken. Vissa anser att det skulle liva upp, andra menar att en butik inte passar i en park.

Skönhetsrådet protesterade 2016 mot den första ritningen från Apple. De skrev att det redan nu finns för få stora, öppna mötesplatser i Stockholm, och ”dessutom blir de öppna ytorna i City än viktigare när hus byggs på och gaturummen får mer skugga. Att i ett sådant läge minska platsen för stockholmarna till förmån för elektronikförsäljning i stans viktigaste park är inte god hushållning med gemensamma resurser”.

Sedan dess har Apple ändrat sin ritning och processen har gått vidare. Den version av butiksbyggnaden som nu är aktuell är mindre än den första, som var över 500 kvadratmeter. Den har väggar av glas och ska döljas bakom en rad träd som ska planteras ut mot Hamngatan.

Men protesterna har inte tystnat – till exempel hoppas Göran Folin på Alternativ stad att motståndet mot Apple-huset ska bli en ny almstrid, som Syre Stockholm berättade i juni.

I onsdags började samrådsperioden, då allmänheten har rätt att komma med synpunkter. Den 23 augusti blir det samrådsmöte, dit alla som vill säga sitt är välkomna. Fram till den 12 september kan man komma och titta på ritningarna i Tekniska nämndhusets lokal på Fleminggatan 4.

Vad som händer om staden skulle säga nej är oklart. Apple äger huset och enligt detaljplanen går det bra att bygga en butik där, men ett beslut från staden behövs om den ska bli så stor som de vill ha den.