Radar · Nyheter

Snart avgörs framtiden för Kungsträdgården

Planerna på en stor Applebutik i Kungsträdgården väcker känslor. I sommar ska stockholmarna få säga sitt och Alternativ stad som kämpar mot projektet hoppas att många tar chansen.

Planerna på en stor Applebutik i Kungsträdgården väcker känslor. I höst ska stockholmarna få säga sitt och Alternativ stad som kämpar mot projektet hoppas att många tar chansen.

– Det blir en iögonenfallande byggnad som sätter sitt signum på hela Kungsan. Jag är övertygad om att Apple räknar med att parken ska framstå som deras park i mångas ögon. Det har ett oerhört värde för dem, säger Göran Folin, aktiv i Alternativ stad.

Han menar att stockholmarna inte har något att vinna på att ett stort bolag breder ut sig i en av stadens parker. 

– Det innebär att kommersiella verksamheter kommer in i våra parker på ett sätt som inte skett tidigare. Det som finns i dag är serveringar av olika slag som av hävd hör parkerna till eftersom de är offentliga och öppna för alla. Det här blir en plats enbart för Apples kunder.

I september beslutade stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad att en ny detaljplan skulle tas fram. Snart är förslaget färdigt och under sommaren bjuder staden in till samråd. Då får allmänheten chansen att lämna sina synpunkter. 

Kristdemokraterna är det enda parti i Stadshuset som ännu så länge motsatt sig planerna helt och hållet. Stadsbyggnadsrådet Jan Valeskog (S) vill inte uttala sig i detalj före samrådet, men menar att Apple absolut inte ska räkna med att få fria händer.

– Vi har varit tveksamma till den lösning man presenterat. Det kommer inte att bli en byggnad som vi inte vill ha, säger han.

Samtidigt betonar han att Apple redan köpt rätten till marken. Den byggnad man vill bygga kräver däremot att detaljplanen ändras och Jan Valeskog intygar att staden värnar offentliga utrymmen.

– Platser som Kungsträdgården måste kunna fortsätta fungera som publika miljöer för stockholmarna.

Alternativ stad uppmanar nu människor att engagera sig i samrådet.

– Vi hoppas att många ska delta. Om det blir ett massivt nej i samrådet måste politikerna ta fasta på det, säger Göran Folin.