Zoom

Greta Thunberg inspirerar både barn och vuxna

Under den globala skolstrejken för klimatet i mars genomförde forskare från bland annat Göteborgs universitet en enkätundersökning för att få veta mer om demonstranterna. Den första rapporten visar bland annat att aktivisten Greta Thunbergs inflytande är mycket stort på både ungdomar och vuxna.
– Det är nästan jämförbart med Rosa Parks, säger Mattias Wahlström, docent vid GU.

Som vi tidigare berättat genomförde forskare vid i flera europeiska länder en enkätstudie i samband med den stora skolstrejken Global strike for future den 15 mars. Syftet var att undersöka vilka klimatdemonstranterna är och vad de har för åsikter i klimatfrågan. I Sverige genomfördes studien av forskare vid bland annat Göteborgs universitet, som nu har sammanställt en första översiktlig rapport utifrån enkätsvaren.

Mattias Wahlström, docent vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien, tycker att aktivisten Greta Thunbergs roll i det hela är bland det mest spännande bland resultaten.

– Det är tydligt att hon har ett inflytande, både när det gäller att göra folk mer intresserade av klimatfrågan och när det kommer till att fatta beslut om att delta i strejken.

Svaren visar att Greta Thunberg framför allt har varit viktig för skolungdomarna, men även många av de vuxna uppger att hennes aktivism har haft stor betydelse för deras eget engagemang och intresse.

Kommer Greta Thunbergs skolstrejk att gå till historien på samma sätt som Rosa Parks protest på en buss i USA år 1955?Foto: UPI/Scanpix
Kommer Greta Thunbergs skolstrejk att gå till historien på samma sätt som Rosa Parks protest på en buss i USA år 1955?Foto: UPI/Scanpix

Jämförbart med Rosa Parks inflytande

Mattias Wahlström kan inte komma på några andra personer som haft en liknande inverkan på en rörelse de senaste decennierna. Det finns andra som har blivit symboler, men ingen som har påverkat mobiliseringen på det här sättet. Han jämför med de stora protesterna mot Irakkriget som hölls i februari 2003. Även de var globalt koordinerade, men hade ingen enskild individ som var drivande.

– Det är nästan jämförbart med Rosa Parks eller Martin Luther King. Greta Thunberg tillskrivs en väldigt stor betydelse runt om i världen.

Men, påpekar han: klimatprotesterna är förstås inte en persons verk.

– Det är en massa människor som är med och driver det här. I både klimatrörelsen och andra mobiliseringar finns det nätverk som är viktiga för att göra den här typen av koordinering möjlig.

Greta Thunberg kommer heller inte att spela samma roll för alltid, menar han. Framträdande personer är ofta viktiga i början av en mobilisering, men en rörelse måste också komma vidare.

– Men oavsett vad som händer har hon varit en viktig symbol för de unga som inte tycker att den äldre generationen har gjort det den ska.

Äldre demonstranter mer cyniska

I enkäten ställdes också frågor om deltagarnas tidigare erfarenhet av demonstrationer och huruvida man är medlem i någon organisation. Här kan man, lite hårdraget, se två kategorier av deltagare, säger Mattias Wahlström. Bland skolungdomarna har de flesta relativt liten erfarenhet av demonstrationer och andra typer av politiskt engagemang, och de är också ganska spridda i sina politiska åsikter. Bland de vuxna är det betydligt fler som redan har ett etablerat klimatengagemang och många är medlemmar i miljöorganisationer, politiska partier eller liknande.

– Det är ganska tydligt att många av de vuxna kan kategoriseras som miljöaktivister, medan ungdomarna inte har ett lika etablerat engagemang sedan tidigare. Och det förstås inte så konstigt, eftersom yngre kanske inte har landat lika tydligt i sina politiska uppfattningar, säger Mattias Wahlström.

Man kan även se vissa skillnader mellan de yngre och äldre demonstranterna i synen på hur klimatförändringarna kan stoppas. Bland de äldre deltagarna är tilltron till regeringars och marknadens förmåga att lösa problemen lägre.

– Ungdomarna har förvisso också en tveksamhet i relation till regeringar, men ganska stor tillit till företag och marknaden. De äldre tycks ha en lite mer cynisk attityd, säger Mattias Wahlström.

Att unga deltar i klimatprotester är bra för demokratin, tror forskaren Mattias Wahlström
Att unga deltar i klimatprotester är bra för demokratin, tror forskaren Mattias Wahlström.Foto: Henrik Montgomery/TT

Ungas engagemang bra för demokratin

Vad tror du om den här rörelsens framtid – kommer den att överleva?

– Det är jättesvårt att säga, men att delta i en första protest gör att steget till att delta igen, eller på andra sätt, blir kortare. Att unga människor engagerar sig så här är bra för demokratin och det framtida politiska deltagandet i stort också, tror jag.

Men en rörelses framtid beror också på vilka resultat som uppnås. Protester kan tappa energi både av framgångar och motgångar.

– Antingen får man igenom så pass många krav att de flesta i rörelsen börjar bli nöjda, eller så får man inte igenom någonting och orkar därför inte kämpa vidare. Jag tänker att det sista alternativet är utmaningen här, för det är på ett sätt ganska stora, men viktiga, krav de vill få igenom, säger Mattias Wahlström.

Han påpekar också att alla rörelser går i cykler – det är få som lyckas hålla ett helt jämnt engagemang under lång tid. Men det är uppenbart att ambitionen för Fridays for future och klimatrörelsen är att fortsätta, säger han.

– På många ställen fortsätter man att strejka varje vecka. Jag skulle inte bli överraskad om den här sortens protester kommer att fortsätta, i alla fall en tid till.

Fakta: Enkätstudien

Enkätstudien genomfördes i 11 europeiska städer, däribland Stockholm och Malmö. I Sverige koordinerades av forskare från Göteborgs, Uppsala respektive Stockholms universitet samt Södertörns högskola. Även forskare från Lunds universitet medverkade.
I Sverige delades enkäten ut till 1 116 demonstranter, varav 294 svarade.
Den totala siffran för alla städerna var 9 293 utdelade enkäter och 1 890 svar.
Här kan du ta del i rapporten i sin helhet.
Källa: Göteborgs universitet