Radar · Nyheter

Fortsatt fokus på laddstationer i Klimatklivet

Anders Wiklund/TT | Det är stor tonvikt på laddinfrastruktur när Klimatklivet beviljar ekonomiskt stöd för andra gången i år.

I årets andra omgång av Klimatklivet får Västra Götaland sammanlagt 32 miljoner kronor. Mest populärt är det att investera i laddstolpar.

Nu har årets andra omgång av Klimatklivet, ett investeringsstöd för åtgärder som minskar koldioxidutsläpp, avslutats. Denna gång får Västra Götaland sammanlagt 32 miljoner kronor från Naturvårdsverket.

Liksom tidigare syftar majoriteten av de beviljade ansökningarna till att underlätta laddning av elfordon på olika sätt. Nästan 70 procent av de projekt som får stöd handlar om att bostadsrättsföreningar, företag och kommuner runt om i länet ska sätta upp laddstolpar.

Den största summan går dock till en annan typ av projekt. Livsmedelsproducenten Gunnar Dafgård AB får drygt sex miljoner kronor för att återvinna värme ur rökgaser. Företaget ska genom en ny anläggning ta vara på spillvärme och även ersätta gasolförbrukning med el.

– Mycket värmeenergi går förlorad i industriella processer, så åtgärder som kan återvinna värmeresurser är värdefulla säger Annah Lintorp, handläggare för Klimatklivet på länsstyrelsen i Västra Götaland.

De övriga projekten som ges bidrag rör även de olika typer av energikonvertering, samt inköp av gasdrivna lastbilar.

Klimatklivets stöd ges till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Naturvårdsverket fattar beslut om vilka projekt som ska beviljas efter samråd med länsstyrelserna. Totalt ska 6,7 miljarder betalas ut i landet till och med år 2020.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV