Radar · Nyhet

Klimatmiljoner till Västra Götaland

I årets sista omgång av Klimatklivet får Västra Götaland 28 miljoner kronor. Åtgärder inom biogas- respektive asfaltindustrin får ta emot de största summorna.

Kommuner och aktörer i Västra Götaland år ytterligare 28 miljoner kronor från Naturvårdsverket genom investeringsstödet Klimatklivet, som syftar till att minska koldioxidutsläppen. Summan fördelas på 34 olika åtgärder i länet.

De största beloppen tilldelas Falköpings kommun och Skanska industrial solutions – Falköping får 6,75 miljoner för att öka biogasproduktion från matavfall och Skanska får 9,4 miljoner för att konvertera sina asfaltverk i Lidköping och Munkedal till att drivas med förnybart bränsle.

Bland de övriga beviljade ansökningarna finns upprättandet av en HVO-tankstation och flera företag vill konvertera till träpelletseldning. Den stora majoriteten av åtgärderna gäller dock att bygga ut laddinfrastruktur för elbilar.

Sedan 2015 har 237 miljoner fördelats på 156 utsläppsminskande åtgärder i Västra Götaland genom Klimatklivet. Under 2018 kommer tre nya ansökningsomgångar att genomföras.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV