Radar – Nyhet

Klimatmiljoner till Västra Götaland

I årets sista omgång av Klimatklivet får Västra Götaland 28 miljoner kronor. Åtgärder inom biogas- respektive asfaltindustrin får ta emot de största summorna.

Kommuner och aktörer i Västra Götaland år ytterligare 28 miljoner kronor från Naturvårdsverket genom investeringsstödet Klimatklivet, som syftar till att minska koldioxidutsläppen. Summan fördelas på 34 olika åtgärder i länet.

De största beloppen tilldelas Falköpings kommun och Skanska industrial solutions – Falköping får 6,75 miljoner för att öka biogasproduktion från matavfall och Skanska får 9,4 miljoner för att konvertera sina asfaltverk i Lidköping och Munkedal till att drivas med förnybart bränsle.

Bland de övriga beviljade ansökningarna finns upprättandet av en HVO-tankstation och flera företag vill konvertera till träpelletseldning. Den stora majoriteten av åtgärderna gäller dock att bygga ut laddinfrastruktur för elbilar.

Sedan 2015 har 237 miljoner fördelats på 156 utsläppsminskande åtgärder i Västra Götaland genom Klimatklivet. Under 2018 kommer tre nya ansökningsomgångar att genomföras.


Andra artiklar inom Syre Göteborg

Glöd – Ledare

Lokalt engagemang förtjänar att tas på allvar

Radar – Nyhet

Nybyggen ska minska bristen på studentbostäder

Bostadsbristen är ett ständigt gissel för studenter som vill rota sig i Göteborg. Många tvingas…

Radar – Nyhet

Sociala normer påverkar vårt miljöbeteende

Metoder baserade på tävlingar har intensiv men kortvarig effekt, sociala normer kan däremot ha en…

Radar – Nyhet

Lånecyklarna ska bli fler

Trafiknämnden har beslutat om hur framtidens hyrcykelsystem i Göteborg ska se ut. Det ska bli…

Radar – Nyhet

Friska djur avlivas på Borås djurpark

I veckan har SVT Nyheter väst rapporterat om hur friska djur avlivas på Borås djurpark.…

Radar – Nyhet

Ska ta krafttag mot antisemitism

Göteborgs stad måste ta tag i problemet med antisemitism, beslutade kommunstyrelsen på sitt möte i…

Glöd – Debatt

Rädda Kortedala bibliotek