Radar · Djurrätt

Tre miljoner öronmärks mot djurförsök – 80 procents minskning

Apburar vid Astrid Fagraeus laboratorium vid sektionen för experimentell biomedicin vid SMI.

Regeringskansliet meddelar att de planerar att öronmärka tre miljoner kronor till Jordbruksverkets arbete mot djurförsök, en betydande minskning jämfört med tidigare stöd. Detta enligt ett pressmeddelande från Djurens rätt. Regeringskansliet kan inte bekräfta uppgifterna till Syre under fredagseftermiddagen.

Regeringskansliet lovar att öronmärka tre miljoner kronor till Jordbruksverkets arbete mot djurförsök. Det uppger Djurens rätt, som drivit en kampanj mot att regeringen slopat allt stöd i sin budget, i ett pressmeddelande. Om regeringen nu satsar den utlovade summan innebär det fortfarande en besparing på 80 procent av den ursprungliga satsningen på 15 miljoner som riksdagen tog beslut om för sex år sedan.

Djurens rätt har överlämnat närmare 28 000 namnunderskrifter till landsbygdsminister Peter Kullgren. I pressmeddelandet skriver de att regeringskansliet gett löfte om de tre miljonerna kronorna till Sveriges 3R-center, som är ställt under Jordbruksverket. Centret arbetar för att sprida kunskap och samordna arbetet med att ersätta, begränsa och förfina djurförsök, enligt de tre R:en replace, reduce och refine. I uppdraget ingår att stötta myndigheter i deras arbete med 3R-frågor, för att främja en övergång till alternativa metoder.

Den utlovade finansieringen sker genom ett regleringsbrev vilket innebär att regeringen uppmanar Jordbruksverket att rikta tre miljoner ur sin budget till arbetet mot djurförsök. Det är alltså inga extra resurser som tilldelas myndigheten.

”Djurens Rätt har nu fått besked från regeringskansliet angående centret. I regleringsbrevet kommer de skriva att minst 3 miljoner kronor bör gå till Jordbruksverkets kompetenscentrum för 3R-frågor”, skriver Djurens rätt. Organisationen inväntar nu svar från Peter Kullgren och konstaterar:

”Tyvärr saknas fortfarande 12 miljoner i öronmärkt finansiering för att kunna driva 3R-centret på samma sätt som tidigare år.”

Syre har tidigare rapporterat om kritik inifrån Jordbruksverket om det slopade stödet för 3R-centret.

– Jag är väldigt bestört och besviken över den här hanteringen. Den kommer att förstöra väldigt mycket, sa Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket till Syre.

Syre har varit i kontakt med regeringskansliets presstjänst som inte på stående fot kan bekräfta uppgifterna om att regeringen ämnar rikta resurser direkt till 3R-centret utan lovar att återkomma med svar.