Zoom

Jordbruksverkets arbete för försöksdjuren stoppas: ”Bestört och besviken”

En djurvänligare hantering av försöksdjur är ett av 3R-centrets arbetsområden.

Regeringen har dragit in finansieringen till Jordbruksverkets kunskapscenter för försöksdjur. Nio av tolv tjänster försvinner, personal hotas av uppsägning och arbetet läggs på is.
– Jag är väldigt bestört och besviken över den här hanteringen. Den kommer att förstöra väldigt mycket, säger Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket.

För sex år sedan invigdes Sveriges 3R-center, efter ett riksdagsbeslut om en årlig finansiering på 15 miljoner kronor. Centret bildades för att sprida kunskap och samordna arbetet med att ersätta, begränsa och förfina djurförsök, enligt de tre R:en replace, reduce och refine. Uppdraget från regeringen är att bland annat att stötta myndigheter i deras arbete med 3R-frågor, för att främja en övergång till alternativa metoder.

Under åren har centret hållit flera utbildningar om en djurvänligare hantering av försöksdjur och djurfria testmetoder. Nyligen presenterade Sveriges 3R-center och styrgruppen Sveriges nationella kommitté ett ställningstagande om svansfri hantering av möss. Genom affischer som kan skrivas ut och sättas upp på laboratorier hoppas centret och kommittén få ett slut på den plågsamma och stressande, men etablerade vanan att lyfta möss i svansen. Med text och bild förklaras att möss mår bättre och blir mer lätthanterliga när de i stället lyfts med exempelvis kupade händer.

– Sveriges 3R-center har varit en väldigt bra plattform för kunskapsdelning, kunskapsspridning och dialog, säger Jordbruksverkets överdirektör Jan Cedervärn och fortsätter:

– Det finns naturligtvis en påtaglig risk för att när den här plattformen försvinner eller kraftigt minskar så kan intensiteten i utvecklingen avta.

Han ser också en risk att de svenska myndigheterna tappar i arbetet med djurförsöksfrågor, när 3R-centrets stöttande funktion försvinner.

Vad är det största förlusten med att finansieringen dras in?

– Den största förlusten är risken att vi nu slår sönder hela den kompetens som vi har byggt upp inom det här området under ett antal år. Jag stora också risker med att vi tappar i förtroende gentemot omvärlden. Så vi kommer nog att tappa några år i det här arbetet, oavsett vilken lösning vi tar, säger Jan Cedervärn.

Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket är bekymrad över den indragna finansieringen
Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket är bekymrad över den indragna finansieringen. Foto: Jordbruksverket

Han berättar att det i samtal med regeringskansliet har kommit indikationer på att det ska åstadkommas en lösning till den indragna finansieringen i vårändringsbudgeten 2024. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ska också verka för en förändring till våren. I nästa vecka hålls ett möte med centrets styrgrupp och nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, för att diskutera strategier.

– Hur ska vi skapa förutsättningar för att kunna övervintra tills vi ser långsiktigt vad som händer med verksamheten?

Politiskt beslut

Trots uttalad agenda att 3R-centret ska finnas kvar och tal om fortsatt finansiering till våren tror inte Jan Cedervärn att de indragna miljonerna är ett misstag, utan helt enkelt ett resultat av de politiska budgetförhandlingarna.

Vad tycker du om regeringens beslut?

– Jag tycker det är väldigt förvånande. Det här är en verksamhet som vi har haft sedan 2017. Den har hela tiden haft en särskild finansiering och den har successivt byggts upp. Nu, 2023, har den verkligen börjat leverera. Vi har fått väldigt mycket positiv feedback från olika målgrupper och nätverk som vi jobbar med. Vi ser det också på de aktiviteter som vi genomför. Nu har verkligen Sveriges 3R-center blivit den stabila plattformen för 3R-arbetet i Sverige. Och då viker man undan fötterna på det här viset.

Hotas 3R-centret av nedläggning?

– Statsrådet Peter Kullgren svarade på en fråga i riksdagen igår där han betonade att uppgiften finns i Jordbruksverkets instruktion, men vi ser inte möjligheten att driva verksamheten utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns. I formell mening så kan vi inte lägga ner centret. Det måste vara regeringen som gör det. Men det handlar om vilken verksamhet kan vi bedriva. Och där har vi ju mycket, mycket begränsade förutsättningar, säger Jan Cedervärn.

Hur påverkas försöksdjuren av detta?

– Jag vågar inte göra någon gissning. Jag tror och hoppas på att de som använder försöksdjur i Sverige har en högt kunnande och ett driv att arbeta vidare även utan plattformen som 3R-centret innebär. Så jag hoppas innerligt att det inte ska innebära en tillbakagång i hur man arbetar med försöksdjur.

Affischer om hanteringen av möss ska minska svanslyft och onödigt lidande
Affischer om hanteringen av möss ska minska svanslyft och onödigt lidande. Foto: Faksimil från Jordbruksverket

Samtidigt som Jordbruksverket gick ut med varslet på 3R-centret den 16 oktober varslades också handläggare inom EU-stödverksamheten. Totalt varslades 39 tjänster. Jan Cedervärn förklarar att EU-stödverksamheten är betydligt större, med många fler anställda, och Jordbruksverket bedömer att det finns möjlighet att skala ner. Orsaken till varslet är minskad budget och ökade kostnader, för bland annat lokaler, räntor och löner.

Ny namninsamling

För sju år sedan gladdes Djurens rätt åt dåvarande regeringens budgetförslag att avsätta 15 miljoner kronor årligen till ett 3R-center. Det påpekades att organisationen länge hade drivit frågan att inrätta ett kompetenscenter för arbetet med djurförsöksfrågor. Nu har Djurens rätt i stället startat en namninsamling för att uppmana den sittande regeringen att inte svika försöksdjuren. På 16 dagar har nära 15 000 personer skrivit under.

Stiftelsen Forska utan djurförsök, som också har verkat för etableringen av 3R-centret, konstaterar att regeringen inte har presenterat någon konsekvensanalys.

”3R-centrets arbete har inneburit en rejäl skjuts framåt i den viktiga frågan om att ersätta djurförsök”, står det i ett pressmeddelande, där det påpekas att det viktiga arbetet nu är hotat.

– Det har varit fantastiskt att se hur 3R-centrets verksamhet har växt fram. Centret har stor betydelse för att stärka det svenska och europeiska samarbetet för att se till att fler djurförsök ska kunna ersättas i framtiden, säger Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på Forska utan djurförsök och vice ordförande i Sveriges nationella kommitté för djurförsöksfrågor, i ett pressmeddelande.

Det påpekas att arbetet grundas på EU-direktiv om att djurförsök ska ersättas med alternativa metoder.

– Jag är förvånad och tycker att det är mycket märkligt att regeringen nu helt plötsligt tar bort finansieringen från en så viktig och väl fungerande verksamhet. Det är verkligen att lägga krokben för det svenska 3R-arbetet och dra ner på farten i utvecklingen av att ersätta djurförsök. Kommer 3R-centret ens kunna finnas kvar annat än på papperet under kommande år? uttalar Karin Gabrielson Morton.

I regeringens budgetproposition finns rubriken: ”Fortsatt arbete med att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur”. I stycket som följer konstateras att 3R-centret har byggts upp i samverkan med forskarsamhället, industrin och djurskyddsorganisationer och att det i dag är ”en etablerad kontaktpunkt för 3R-frågor i Sverige”. Det konstateras att centret har fortsatt arbeta med information kring 3R. Men det står ingenting om förändrad budget eller hur arbetet ska finansieras.

Läs mer:

Djurens rätt: ”Regeringen drar in pengarna till försöksdjuren”

Viktigt att uppmärksamma försöksdjuren

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV