Radar · Djurrätt

Djurens rätt: Regeringen drar in pengarna till försöksdjuren

Sveriges 3R-center förlorar sin finansiering enligt regeringens budget.

I arbetet med att minska djurförsöken spelar Sveriges 3R-center en stor roll. Tidigare har det delats ut 15 miljoner varje år för att driva verksamheten. Men i regeringens senaste budgetproposition har de öronmärkta pengarna försvunnit, konstaterar Djurens rätt.

Sedan 3R-centret grundades 2017 efter ett riksdagsbeslut har det, också efter riksdagsbeslut, finansierats med 15 miljoner kronor per år.

Kunskapscentret finns till för att stötta myndigheter och andra i arbetet med 3R-frågor. Namnet kommer från de tre R:en i replace, reduce och refine, vilka står för att djurförsöken ska ersättas, minskas och förfinas.

Djurens rätt konstaterar att budgetpropositionen först verkade ”fri från orosmoln gällande arbetet mot djurförsök”, eftersom den innehöll ett stycke om fortsatt arbete med att ersätta, begränsa och förfina användandet av försöksdjur. Nu har Djurens rätt i stället upptäckt att de tidigare tilldelade 15 miljonerna till Sveriges 3R-center inte längre står med.

– Detta är ett oerhört svek mot både försöksdjuren och det svenska folket som vill se en övergång till djurfri forskning snarast möjligt. Vi uppmanar regeringen att prioritera en fortsatt satsning på Sveriges 3R-center, där finansieringen håller samma eller högre nivå som tidigare, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens rätt i ett pressmeddelande.

Hon påpekar att Djurens rätt grundades som en reaktion på djurförsök, som därefter i 140 år har varit en prioriterad fråga för organisationen.

– Under den tiden har både Sverige och EU fattat beslut om att både begränsa och fasa ut djurförsök så fort som möjligt. Att regeringen år 2023 väljer att strypa satsningarna på Sveriges 3R-center, som under senare år spelat en viktig roll för Sveriges arbete med att ersätta, minska och förfina djurförsök, rimmar inte väl, säger Camilla Bergvall.

Fyller tio år

3R-centret har flera anställda och arbetar på uppdrag av Sveriges nationella kommitté för skydd av djurs om används för vetenskapliga ändamål, som i år har tioårsjubileum. Vid 3R-centrets femårsjubileum förra året konstaterade Karin Gabrielson Morton, dåvarande andre vice ordförande i Nationella kommittén, att centret har en stor betydelse för försöksdjuren.

– Vi kan definitivt säga att vi har gjort skillnad efter de här fem åren. Vi har bidragit både till kunskapsöverföring och attitydförändring, vilka också är beroende av varandra, uttalade hon i ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

3R-centret sprider bland annat kunskap om ny forskning på alternativa metoder till djurförsök och skapar kontakter mellan akademiker, myndigheter och företag.

– Det är också häftigt att se vilket genomslag som centret har fått internationellt. Vi månar om samarbetet med kollegor från andra länder för att kunna ta vara på varandras arbete. Det är med stolthet vi kan se hur det svenska 3R-centrets förtroende i Europa och övriga världen har vuxit fram. Att vi idag kan få över 300 anmälda till ett webbinarium är nästan overkligt, och att detta har hänt på bara några få år, konstaterade Karin Gaberielson Morton.

Djurens rätt har startat en namninsamling för att uppmana Sveriges regering med landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) att prioritera en finansiering av Sveriges 3R-center. På ett dygn dag samlades det in nära 2 000 namnunderskrifter.

En annan namninsamling för försöksdjuren, EU-medborgarförslaget Save cruelty free cosmetics, om att stoppa djurförsök på kosmetika i EU, nådde upp i 1,4 miljoner namnunderskrifter. Syre har rapporterat om att EU-kommissionen lovar satsa på att minska djurförsöken överlag, med bland annat ökad finansiering och arbetsgrupper.

Läs mer:

Efter EU:s svar om djurförsök: ”Vi är såklart besvikna”

Hundvalpar flygs med SAS för djurförsök i Europa

Viktigt att uppmärksamma försöksdjuren

Det gör Sveriges 3R-center

Samlar, bearbetar och sprider information om 3R.

Ger råd och rekommendationer om 3R.

Stöttar myndigheter i deras strategiska arbete med 3R-frågor.

Främjar gemensam användning av organ och vävnader.

Tar fram, bedömer och sprider bästa praxis i försöksdjursrelaterade frågor.

Källa: Jordbruksverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV