Glöd · Debatt

Replik: Antisemitiska tankar bakom krav på Israelkritik

En kvinna står i en synagoga och talar till en grupp män. En av dem applåderar.

Ska judar i hela världen behöva ta uttryckligt avstånd från Israels krig mot palestinierna? Det är ett rasistiskt tankesätt, liksom när man ställer alla muslimer till svars för terror i islams namn, skriver Kristofer Åberg i en replik till Ingvar Flink.

DEBATT. Ingvar Flink skriver i Syre den 24 maj att judiska församlingar ska ta avstånd från Israels agerande. Han blir återigen ett exempel på hur skiljelinjen mellan kritik mot Israel gång på gång överskrids i antisemitiska tankegångar. Vad hände med ”Krossa rasismen”? Ska antirasismen inte också gälla judar?

Flink använder det klassiska rasistiska tankesättet att lägga skuld på offren för rasismen som de utsätts för. Han menar att det är den judiska staten Israels fel att antisemitismen sprider sig. Det hade varit helt korrekt att hävda att det är Israels fel att landet kritiseras i högre utsträckning för sin politik – men rasismen, den är det rasisterna som ska skuldbeläggas för!

Ingvar Flink nyttjar också det antisemitiska tankesättet att judar i exempelvis Sverige, i det här fallet judiska församlingar, ska ta avstånd från Israels agerande. Detta är rasism enligt alla definitioner av antisemitism. Så här står det exempelvis i IHRA:s definition, som ett exempel på vad som är antisemitiskt: ”Anse att judarna är kollektivt ansvariga för staten Israels ageranden.” Även i Jerusalemdeklarationen, som lyfts fram av mer propalestinska debattörer som vill motarbeta antisemitism, tas detta upp som ett exempel.

Jämförelsevis kan man se hur det i samhällsdebatten funnits en oro för att muslimer riskerat att utsättas för rasism när helt andra muslimer utfört exempelvis terrorbrott, och att det måste motarbetas. Under sin tid som ordförande för Unga muslimer spenderade Rashid Musa mycket tid på att förklara att svenska muslimer inte skulle skuldbeläggas för vad muslimska grupperingar i helt andra länder gjorde. Där är alltså insikten tydlig om att inte nyttja rasistiska tankesätt, men detsamma gäller tyvärr inte för judar i det här fallet.

Det är hög tid att inse att antisemitismen i hög grad existerar även inom vänstern! Genom att gömma sig bakom en mask av ”Israelkritik” försöker den framstå som acceptabel, när antisemitism i övrigt är tabubelagd sedan nazisternas massmord på judar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV