Glöd · Debatt

Judiska församlingar – ta avstånd från israelisk terror

Aktivister i Jewish voice for peace demonstrerar framför Vita huset i Washington.

Israels krigföring mot palestinierna är en av orsakerna till att antisemitism sprids i dag, skriver Ingvar Flink. Ett sätt att motverka det, anser han, vore om judiska församlingar tog öppet avstånd från Israels agerande.

DEBATT. Israels existens bygger sedan 1948 på två grundpelare. Den ena är den judiska förintelsen 1933–1945, som enligt sionisterna har gett dem rätt att ockupera Palestina. Detta hänvisar Israel ständigt till för att motivera sin existens. Den andra är palestiniernas (arabernas) urusla militära förmåga. Före 1948 fanns  inte Israel, däremot Palestina som ett brittiskt protektorat. Övertagandet av det palestinska territoriet skedde inte genom någon demokratisk folkomröstning. Hade man väntat tills FN stiftat regler för hur avkoloniseringen skulle gå till är det osäkert om Israel uppstått.

Israels fördrivande av cirka 750 000 palestinier har skapat ett krigstillstånd som har varat i 75 år. Dagens krig står inte, som påstås, mellan Hamas och Israel utan mellan Palestina och Israel. Flera andra palestinska organisationer är inblandade.

Israels ”rätt” till Palestina bygger även på myten att palestinierna frivilligt lämnade sitt land och därför inte hade rätt att komma tillbaka. Den kan jämföras med den antisemitiska myten om Sions vises protokoll, som påstår att judarna styr världens ekonomi.

Världens prosionister kritiserar palestinska befrielseorganisationer för att hota Israel och vilja utplåna Israel. Däremot nämns sällan, om någonsin, att Israel sedan 1948 hotat Palestinas existens och dessutom ständigt verkställt hotet, något de fortsätter med.

Palestiniernas försök att återta sitt land har utnyttjats av Israel för att lägga beslag på mer territorium. Dessutom kan de då framstå som angripna och som om de bara ”försvarar” sig. En välvillig prosionist accepterar dessa myter.

Hamas angrepp den 7 oktober 2023 var en terroraktion. För desperata palestinier, som inte vill kapitulera, finns inga andra möjligheter. Israels mål är att behärska hela Palestina, och även de använder terror. Redan före 7 oktober mördades under 2023 på Västbanken 200 palestinier av bosättare ditskickade av ockupationsmakten Israel. Snacka om terror.

Det står utom allt tvivel att det är Israel som ockuperar Palestina och inte tvärtom. Hur kan då prosionister få det till att det framför allt är Palestina som hotar Israel? En förklaring kan vara att Israel-vänner utgår från hur judar behandlats av bland annat européer, särskilt 1933–1945, men även under de senaste dryga 2 000 åren. På något sätt känner de skuld för dessa vidrigheter, något som sionisterna spelar på.

Sionismens fader, Theodor Hertzls, förhoppning var att ett Israel skulle utplåna antisemitismen. Tyvärr blev det tvärtom. I dag är Israels ockupation och krigföring en av orsakerna till att antisemitismen sprider sig. Ett verksamt sätt att motverka denna utveckling vore att judiska församlingar världen över tar avstånd från Israels agerande.

Ingvar Flink, historiker

Kritik från Svenska kommittén mot antisemitism

SKMA har kritiserat denna artikel och publiceringen. En fri och skarp debatt kring Israels agerande och andra brännande frågor är viktigt på vår debattsida och åsikter som vi inte delar ska förstås också ges utrymme.

Med det sagt, det går att debattera, kritisera och även rapportera om Israel utan att falla in i, eller ens närma sig, antisemitiska troper, svepande beskrivningar eller bilder, som ger näring åt existerande fördomar mot judar eller andra minoriteter. Rapportering och debatt kring Israels krigsföring och rapportering om olika staters brott mot mänskliga rättigheter är ett av Syres huvudfokus och kommer så förbli.

Vi har tagit till oss av SKMAs kritik och utifrån det bytt ut bilden. Vi kommer att genomföra en fortbildning kring antisemitismens historia, dess bildspråk och återkommande kodord för att i fortsättningen ha det i ryggmärgen när legitim kritik grumlas av antisemitiska troper.

Lennart Fernström, chefredaktör

Läs även Replik: Antisemitiska tankar bakom krav på Israelkritik

En kommentar från redaktionen om kritik från SKMA är inlagd den 2 juni klockan 10.59.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV