Radar · Djurrätt

57 000 färre hönor i bur förra året

Burhöns börjar bli en allt mer ovanlig syn i Sverige.

Antalet hönor som hålls i bur minskade under förra året till under två procent av alla hönor i landet. Jämfört med år 2022 var det en minskning med runt 57 000 hönor. Men Djurens rätt anser att det måste till politiska beslut för att få ett totalt slut på hönor i bur.

Enligt statistik från äggindustrin som organisationen Djurens rätt tagit del av är det nu mindre än två procent – färre än 200 000 – hönor i Sverige som hålls i bur. Bara mellan 2022 och 2023 har antalet minskat med cirka 57 000 hönor. 

– Det är glädjande att Djurens rätts arbete för att företag ska ta större ansvar gör skillnad, där vi nu ser att de stora företagen fasar ut sina sista burägg det kommande året. Men, det går för långsamt, nu måste politikerna agera för ett heltäckande burförbud för att vi ska nå hela vägen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens rätt, i ett pressmeddelande

Djurrättsorganisationen ser en mycket positiv utveckling jämfört med för 15 år sedan, då cirka 40 procent av alla hönor i Sverige satt i bur. Men även om livsmedelskedjorna gjort aktiva val att inte köpa burägg längre så hittar man fortfarande dessa som ingredienser i olika livsmedel och i läkemedelstillverkning. Och för att komma åt detta behövs politiska beslut, menar organisationen.

– Vi har blivit lovade ett heltäckande EU-förbud mot burhållning, efter det framgångsrika medborgarinitiativet End the cage age. Förutom att sätta press i EU, behöver också svenska politiker ta beslut på hemmaplan om burförbud i år, säger Camilla Bergvall.