Radar · Djurrätt

Ännu ingen majoritet för att sänka vargens skydd

Varg

Försöket att snabbt sänka vargens skyddsstatus i EU har stött på patrull. I arbetsgruppen som ansvarar för att ta frågan vidare finns ännu ingen majoritet, trots EU-kommissionens och jordbruksministrarnas tydliga önskemål.

När Belgien tog över taktpinnen som EU:s nya ordförandeland i januari beslutades att frågan om vargens skyddsstatus skulle snabbehandlas. Redan i mars skulle förslaget om nedklassning kunna föras vidare till Bernkonventionen, som kunde besluta om sänkt skyddsstatus innan sommaren, rapporterade Svenska Rovdjursföreningen i januari. Men nu har EU-kommissionens förhoppning om en omröstning i Bernkonventionen innan sommaren grusats, eftersom en kallelse måste gå ut senast sex veckor innan ett möte, rapporterar lantbrukstidningen ATL

Anledningen är att arbetsgruppen som hanterar frågan på tjänstemannanivå i EU ännu inte har den kvalificerade majoriteten som behövs för att gå vidare. Jordbruksministrarna är däremot tydliga med att vargens skyddsstatus behöver ses över och har diskuterat frågan ett par gånger. 

Ärendet har ännu inte lyfts i det ansvariga miljörådet, som håller nästa möte den 17 juni, rapporterar ATL. 

Sverige ställde sig bakom att även skyddsstatusen för lo och björn ska ses över, genom att regeringen stöttade en skrivelse från den finska delegationen i januari. Landsbygdsminster Peter Kullgren (KD) och regeringens ställningstagande KU-anmäldes av riksdagsledamot Rebecka Le Moine (MP) för att det inte var förankrat i riksdagen. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV