Radar · Miljö

Studie: Ny kärnkraft klart dyrare än alternativen

Ny kärnkraft klart dyrare än alternativen, enligt rapport från Blekinge Tekniska Högskola.

Forskare vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har gjort en samhällsekonomisk jämförelse som jämför regeringens nya kärnkraftsfärdplan med andra alternativ och den visar att ny kärnkraft varken är hållbar eller kostnadseffektiv.

Den gröna omställningen blir endast samhällsekonomiskt försvarbar om man satsar på energibesparingar och ny förnybar energi, enligt en ny studie från BTH: Ny kärnkraft eller effektivisering och ny förnybar energi för ett kostnadseffektivt svenskt elsystem?

Ny kärnkraft är varken hållbar eller kostnadseffektiv, enligt forskarna.

– Trots att vi var generösa vid beräkningen av kärnkraftens kostnader blev alla scenarier med ny kärnkraft klart dyrare än alternativen, säger Henrik Ny, universitetslektor vid Institutionen för strategisk hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola, till Forskning.se.

Regeringen gick i höstas ut med att de vill se en storsatsning på 10 nya kärnkraftsreaktorer.

Det forskarna på BTH säger sig ha gjort är en samhällsekonomisk jämförelse som jämför regeringens nya kärnkraftsfärdplan med andra alternativ och kommit fram till att regeringens kärnkraftsfärdplan blir 470 till 1070 miljarder kronor dyrare fram till år 2050 än satsningar på energibesparingar och ny förnybar energi.

Till detta kommer en merkostnad under den nya kärnkraftens resterande livslängd till cirka år 2100 på uppåt 5 000 miljarder, skriver Forskning.se.

Forskarna skriver att deras analys ”stärkt de samhällsekonomiska argumenten för att satsa på effektivisering och förnybart snarare än ny kärnkraft för att möta framtidens ökade elenergianvändning”.

”Om vi skulle satsa på effektivisering och ny förnybar energi skulle hela landet också kunna byggas ihop till ett decentraliserat och integrerat energisystem. Ett ‘självspelande piano’ som när det väl är uppbyggt kan förse samhället med billig förnybar energi från eviga flöden. Ett sådant energisystem skulle, till skillnad från dagens centralt styrda system, vara motståndskraftigt mot översvämningar och andra klimatfaktorer samt bli omöjligt för en angripare att slå ut. Det skulle alltså även bli en säkerhetspolitisk fördel i framtiden.”

BTH:s modellering utgick ifrån Svenska Kraftnäts framtidsscenarier för energisystemet från år 2021 och jämförde regeringens kärnkraftsfärdplan mot alternativ med fokus på energibesparingar och ny förnybar energi. Det kombinerades med IEA:s senaste uppskattningar av energislagens totala livscykelkostnader, inklusive gruvbrytning, transporter, drift och avfallshantering, skriver Forskning.se.