Radar · Miljö

Dubbelt så dyr kärnkraft än vad regeringen har lovat


Regeringen vill öka kärnkraftsproduktionen men nu visar nya siffror från Vattenfall att bygga nya kärnkraftverk kommer att kosta mycket mer än vad som tidigare har sagts, vilket kommer ge dubbelt så dyr el, rapporterar SVT Nyheter.

Vattenfall flaggar för att ny kärnkraft kan komma att kräva statliga mångmiljardstöd. Prognos från Energimyndigheten beräknar kostaden till 55-60 öre per kilowattimme, men SVT erfar efter att ha fått in uppgifter från Vattenfall där företagets underleverantörer signalerar att kostnaden ligger uppemot 90-112 öre per kilowattimme för både stora och små, så kallade SMR-reaktorer. Det är dubbelt så dyrt än vad beräkningarna tidigare har velat gälla.

– Kostar kärnkraften en krona per kilowattimme, ser det inte ut som det kommer byggas någon ny kärnkraft alls, säger Martin Johansson, enhetschef på Energimyndigheten, till SVT.

Tidöavtalet lovade 400 miljarder kronor i garantier för ny kärnkraft. Men det kommer inte att räcka. Istället kommer det behövas mer stöd och subventioner från staten. Med ett pris runt kronan beräknar SVT att varje ny reaktor kommer att subventioneras med 4-5 miljarder varje år.