Radar · Miljö

Då faller dom i klimatfallen som kan ändra allt

Tre av de unga portugiserna i Europadomstolens ”grande chamber”.

Runt om i Europa vill medborgare hålla stater ansvariga för bristande klimatpolitik genom att luta sig mot Europakonventionen. Deras utsikter att lyckas kan nu smulas sönder – eller bli betydligt mer sannolika, när Europadomstolen ska fälla avgöranden i tre klimatfall som kommer att bli prejudicerande.

Tidpunkten för när Europadomstolen ska fälla de första vägledande domarna i hur Europakoventionen kan tillämpas på klimatförändringarna rycker allt närmare. Tre fall har nått domstolens stora kammare och slutförhandlats och står nu inför att avgöras. Inget datum för besluten har spikats på domstolens kalendarium men en av domstolens jurister skriver på Linkedin, att domarna kommer den 9 april. Samma datum uppger GLAN, en non profit organisation som företräder sex unga portugiser som håller Sverige och 31 andra stater ansvariga för att äventyra deras mänskliga rättigheter. Detta genom att inte fatta beslut om klimatpolicy i linje med Parisavtalet.

– Jag jobbade i fyrtio graders hetta den här sommaren… det är skräckinjagande att tänka att vi bara är i början, vi vet att vi är på väg att nå tre graders uppvärmning, sa Catarina Mato, en av de klagande inför förhandlingarna i höstas.

Europakonventionen, som ratificerats av 46 länder och kom till 1953, nämner inte klimatförändringarna. Däremot ska rättigheterna vara ”effektiva och praktiska” och inte ”illusoriska eller teoretiska”, enligt rättspraxis. Något som Ida Edling, jurist och talesperson för klimatgruppen Aurora, tar som intäkt för att de ska kunna nå framgång i den stämning som gruppen lämnat in mot den svenska staten för bristande klimatpolitik, där man också lutar sig mot Europakonventionen.

– Då måste man ju lyssna på vad vetenskapen säger om hoten mot vår rätt till liv och hälsa. Men också vad vetenskapen säger om vad som krävs för att motverka de här hoten, sa Ida Edling i höstas, i samband med att hon besökte slutförhandlingarna i fallet med de sex unga portugiserna i Strasbourg.

Under förhandlingarna som Syre följde argumenterade staternas advokat, Sudhanshu Swaroop, emot att Europakonventionen skulle gå att tillämpa i fallet.

– Att avvisa de sökandes argument är inte att undandra sig kampen mot klimatförändringarna, det är helt enkelt att erkänna att konventionssystemet för skydd av mänskliga rättigheter inte kan tänjas på det sätt som den här ansökan vill göra.

En grupp äldre kvinnor har tagit sitt hemland Schweiz till Europadomstolen, då de anser att regeringens klimatpolitik äventyrar mänskliga rättigheter, inskrivna i Europakonventionen. I mitten Pia Hollenstein. Foto: Ossian Sandin

Äldre drog Schweiz inför rätta

I och med att Europadomstolen har högsta uttolkningsrätt blir utfallen i domarna vägledande i hur svenska domstolar ska förhålla sig till Europakonventionen när det gäller klimatförändringarna, beslut som därför kan komma att avgöra om Aurora kan nå framgång eller inte.

– Om domstolen kommer fram till att Europakonventionen är tillämplig på skador orsakade av klimatförändringarna och om de finner att det är en kränkning, det vill säga att de säger att en stat inte gjort tillräckligt för att skydda folks mänskliga rättigheter från klimatkrisens faror, då är det klart att det kan få jättestor inverkan. Det skulle innebära att de flesta stater i Europa skulle behöva se över sin klimatpolitik, säger Ida Edling till Syre.

– Det kan också ses i ett större perspektiv, att det kan bli helt avgörande för den europeiska befolkningens möjligheter att få sina rättigheter skyddade från klimatkrisens effekter, fortsätter hon.

Alla tre fallen där beslut väntas i april rör olika aspekter av hur länders klimatpolitik kan bryta mot Europakonventionen. Ett av fallen som rör Schweiz är levererat från en grupp pensionärer som stämt sitt lands regering för undermålig klimatpolitik – något de anser sig lida särskilt av på grund av deras höga ålder. En av dem är den 73-åriga bergsklättraren Pia Hollenstein.

– Plötsligt är det sjöar där det aldrig varit sjöar, det är sorgligt, sa hon om de glaciärer som minskar i hemlandet, när Syre träffade henne i höstas.

Det tredje fallet rör en fransk förre detta borgmästare, vars hus hotas att slukas av havet. Fallet med de unga portugiserna väntas ha minst utsikter att lyckas enligt experter – då man inte uttömt alla nationella legala medel, vilket normalt krävs. Men även om domarna endast skulle ge bifall i ett av de tre fallen skulle det resultera i ”en våg av nya klimatfall runtom i Europa”, skriver non profit organisationen GLAN i ett pressmeddelande.