Radar · Djurrätt

Stor majoritet djurparker brister i djurvänlighet

Kolmårdens ingång

Semester kan betyda utflykter, som besök på djurpark. Men är svenska djurparker djurvänliga? Enligt World animal protection lever endast 2 av 21 upp till kriterierna.

Svenska World animal protection har i djurparksguiden.se kartlagt de 21 största djurparkerna och slutsatsen är att endast Nordens ark och Vildriket klarar alla kriterier för djurvänlighet. De mest välbesökta, som Kolmården och Skansen, uppvisar stora brister, enligt djurrättsorganisationen.

Det innebär trots allt en förbättring från granskningen 2022, då endast djurparken Nordens ark uppfyllde alla krav, vilket Syre rapporterade om.

Bedömningen utgår från fyra olika kriterier: bevarandearbete, djurarter, närkontakt och underhållning.

Närkontakt och underhållning

Till det förstnämnda kriteriet hör att minst 60 procent av djuren är utrotningshotade och ingår i koordinerade avelsprogram eller i återutsättning. Sju djurparker uppfyller inte alls kriteriet och tio endast delvis, skriver World animal protection i ett pressmeddelande.

– Det är mycket beklagligt att bara Nordens ark och Vildriket uppfyller alla våra kriterier för djurvänlighet. Det är minst sagt förvånande att en välkänd anläggning som Skansen-Akvariet inte ens delvis klarar ett enda kriterium – och därmed tillsammans med Junsele djurpark och Malmö Reptilcenter hamnar på en bottenplacering. Inte heller det klassiska semestermålet Kolmården får grönt ljus för något kriterium och Skansen klarar bara ett djurvänlighetskriterium fullt ut, säger kampanjansvarig Lina Dahl.

Tre djurparker uppfyller fullt ut det andra kriteriet om lämpliga djurarter. Tio parker erbjuder någon närkontakt med vilda djur och nio tillåter underhållning, de två sista kriterierna som enligt organisationer pekar på bristande djurvänlighet.

”Hitta djurvänligare alternativ”

Syftet med Djurparksguiden är att förenkla för besökare att ”hitta de djurvänligare alternativen i djurparksdjungeln”.

– World animal protections grundinställning är egentligen att det inte ska finnas några djurparker, eftersom vilda djur hör hemma i naturen. Men för vilda djur som av någon anledning har svårt klara sig själva kan djurparker vara en nödlösning, säger Lina Dahl i pressmeddelandet.

Granskade djurparker

Borås djurpark, Furuviksparken, Gotlands djurpark, Havets hus, Junsele djurpark, Kolmårdens djurpark, Kolmårdens tropicarium, Kungsbyn, Lycksele djurpark, Malmö reptilcenter, Nordens ark, Parken zoo, Skansen, Skansen-akvariet, Skånes djurpark, Tropikariet i Helsingborg, Universeum, Varbergs tropicarium, Vildriket, Ystad djurpark och Ölands djurpark.

World animal protection

Fyra kriterier för djurvänlighet

De fyra kritikerna för djurvänlighet är bevarandearbete, djurarter, närkontakt och underhållning.

1. Bevarandearbete
Minst 60 procent av djuren är utrotningshotade och ingår i koordinerade avelsprogram eller i återutsättning.
Medlemskap i djurparksföreningar, vilket indikerar arbete för att stärka djurens välfärd.
Djurparken ska ha ett tydligt fokus på att stödja bevarandearbete i det vilda.

2. Djurarter
Djurarter ska ha tydliga skäl till att vara där, som hotade arter i koordinerade avelsprogram.
Det finns inte hotade arter som har svårt att anpassa till ett liv i djurparker.

3. Närkontakt
Djurparken tillåter inte närkontakt med vilda djur, vilket är en indikator på en djurvänligare djurpark.

4. Underhållning
Djurparken erbjuder inte underhållning som konserter och nöjesfält och använder inte heller vilda djur i föreställningar.

Grunden för bedömningen är enkätsvar och offentlig information på deras hemsidor.

World animal protection
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV