Radar · Miljö

Studie: Svår torka i Amazonas kopplas till klimatförändringarna

World weather attribution (WMA) har analyserat en långdragen och ovanligt svår torka i Amazonas.

Miljoner påverkade, uteblivna skördar och över 150 döda flodpingviner. En period av brutal torka höll Amazonas i sitt grepp under andra halvåret 2023. Enligt en ny studie av World weather attribution, var den 30 gånger mer sannolik än om vi inte värmt upp planeten med 1,2 grader jämfört med förindustriella nivåer. 
– Amazonas kan avgöra vår kamp mot klimatförändringarna, säger Regina Rodrigues, en av forskarna bakom studien i ett uttalande.

Få platser är så viktiga för klimatet och den biologisk mångfalden som Amazonas. Men regnskogen blir allt torrare – och varmare. Det enligt en ny studie från World weather attribution (WMA), som analyserat en period av extrem torka mellan juni 2023 och november 2023, då vattennivån i flera floder hamnade på den lägsta nivån på 120 år. Miljoner människor påverkades av torkan när skördar uteblev och hälsoproblemen och bristen på dricksvatten ökade. Torkan bidrog också till skogsbränder och höga temperaturer i floderna som fick fler än 150 floddelfiner att duka under. 

För att ta reda på torkans koppling till klimatförändringarna analyserade forskarna historisk data och använde simuleringar, för att förstå hur sannolik en likadan period av torka skulle varit om vi inte värmt upp planeten med runt 1,2 grader. Resultaten visar att vi ökat sannolikheten med 30 gånger, jämfört med om vi inte värmt upp planeten. 

WMA analyserade också vilken påverkan som det återkommande väderfenomenet El Niño haft på perioden av torka, vilken visade att det påverkade regnmängden med ungefär samma mängd som klimatförändringarna. Men temperaturökningen som ökade avdunstningen från marken, kunde nästan helt och hållet tillskrivas effekten av våra utsläpp av växthusgaser. 

Kan ske allt oftare

WMA kunde också visa att händelsen var exceptionell. Med en temperaturökning på 1,2 grader är en liknande period av torka en ”en på vart femtionde år” händelse. Men vi kan räkna med att sannolikheten för fler sådana perioder av torka kommer att öka: Med hur mycket beror på oss.

– Om vi fortsätter att förbränna olja, gas och kol kommer vi snart att nå en uppvärmning på 2 grader och vi kommer att se liknande torka i Amazonas ungefär en gång vart 13:e år, säger Friederike Otto, som forskar om extremväder vid Imperial College London, i ett uttalande.

Forskarna från WMA konstaterar också att avskogning och urban utbredning förvärrade torkan, då det minskat markens förmåga att hålla vatten. Regina Rodrigues, forskare vid fysisk oceanografi och klimat vid University of Santa Catarina i Brasilien, säger i ett uttalande att det nu är viktigt att bevara den skog som är kvar och snabbt minska utsläppen.

– Om vi skyddar skogen kommer den att fortsätta fungera som världens största landbaserade kolsänka. Men om vi låter mänskligt orsakade utsläpp och avskogning att driva Amazonas över sin brytpunkt, kommer den att släppa ut stora mängder koldioxid, vilket ytterligare kommer att försvåra vår kamp mot klimatförändringarna, säger hon.