Radar · Fred

Största Natoövningen sedan kalla kriget ska simulera ryskt angrepp

Värnpliktiga soldater under fjolårets Natoövning Aurora 23 med svenska, polska, amerikanska, finska och danska trupper på plats i Skåne.

I veckan inleds den militära övningen Steadfast defense 24, med 90 000 soldater från Natos samtliga medlemsländer. Även Sverige kommer att delta, och amerikanska trupper ska transporteras över svensk mark när alliansen tränar på försvar mot ett ryskt angrepp på Finland.

Sverige kom ett steg närmre Natomedlemskap när det turkiska parlamentet på tisdagen godkände nationens ansökan, men Sverige deltar redan sedan länge i Natos olika militära övningar. Så är även fallet med den övning som inleds den här veckan och pågår fram till maj. Steadfast defender 24 är den största Natoövningen sedan 1988, med totalt cirka 90 000 soldater och sjömän från alla 31 medlemsländer. Den övergripande övningen tar tusentals kilometer i anspråk, från Norden till Central- och Östeuropa.

Mellan den 3 och 14 mars deltar 4 500 soldater och sjömän från alla försvarsgrenar och hemvärnet i delmomentet Nordic response 24 som äger rum i Norge, Sverige och Finland. Försvarsmakten ska också genomföra en skarp operation, Immediate response, i norra delen av landet i april och maj, där man utgår från scenariot att Ryssland gått till angrepp mot Finland, vilket aktiverat artikel 5 om kollektivt försvar.

Ökat tryck på infrastrukturen

Under övningen ska tusen amerikanska soldater förflytta sig från Norge till Finland via Sverige, vilket betyder ökat tryck på vägar och järnvägsnät, enligt Försvarsmakten. Också övningen Swift response 24, som är förlagd till södra Sverige i maj, omfattar så kallat värdlandsstöd. Bland annat kommer 800 amerikanska soldater att luftlandsättas med fallskärm och genomföra stridsövningar med skarp ammunition.

Försvarsmaktens operationschef Carl-Johan Edström ser inte att det finns någon risk att övningen skulle öka spänningarna i regionen.

– I det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i just nu med Rysslands agerande i Ukraina men även i närområdet, så är det väldigt viktigt att vi säkerställer att vi kan öva Natos regionala planer och det kollektiva försvaret, att vi genomför den här typen av verksamheter i avskräckande effekt, säger han till SVT.

”Avskräckande”

I söndagens Nyhetsmorgon i TV4 fick försvarsminister Pål Jonsson (M) frågan om huruvida en övning av denna kaliber inte skulle kunna uppfattas som en provokation av Ryssland.

– Det är svårt att bedöma hur Ryssland kommer att agera i frågan och det inte riktigt det som vi förhåller oss till. Det här är en rimlig övning som Nato gör som kommer att stärka vår förmåga till avskräckning och det är stabiliserande, sa Pål Jonsson.

Samma dag återgav Reuters ett uttalande som Rysslands vice utrikesminister Alexander Grushko gjort till den ryska nyhetsbyrån RIA Novosti:

– Dessa övningar är ytterligare ett inslag i det hybridkrig som väst utlöste mot Ryssland. En övning av denna skala […] markerar Natos slutliga och oåterkalleliga återgång till det kalla krigets stödprogram, när den militära planeringen, resurserna och infrastrukturen förbereds för konfrontation med Ryssland.