Radar · Inrikes

”Avveckla kungens roll i Svenska Akademien”

Kungen borde inte ha något inflytande i Svenska Akademien menar Republikanska föreningen i ett pressmeddelande.

Republikanska föreningen kräver att kungen inte ska ha inflytande i Svenska Akademien. Det efter avslöjandet om att kungen försökte påverka Sara Danius till att avgå mitt under skandalen med sexuella trakasserier 2018.

H.M. Konungen är Svenska Akademiens höge beskyddare och som sådan har han ett visst inflytande på Svenska Akademiens arbete.

När det stormade kring Svenska Akademien under 2018 klev kungen plötsligt fram och sade sig ha rätt att ändra i stadgarna.

Dessutom kan han ha försökt att påverka Sara Danius att avgå som Svenska Akademiens ständige sekreterare, enligt P3 Dokumentär, som har fått ta del av tidigare okända dagböcker från Sara Danius.

Nu kräver Republikanska föreningen efter avslöjandet av P3 Dokumentär att kungens roll i Svenska Akademien och andra viktiga organ ”omedelbart måste ses över och avvecklas”, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

– Rojalisternas återkommande försvar till att ha en icke-demokratiskt vald statschef är att hen inte har någon makt. Men med jämna mellanrum kommer det upp den här typen av skandaler där det visar sig att kungen går utanför sin roll som maktlös galjonsfigur. Att han dessutom agerat för att försöka bevara en korrupt verksamhet visar att kungens roll i Svenska Akademien omedelbart bör ses över, och att fråntas inflytande, säger Republikanska föreningens ordförande Niclas Malmberg.

Läs mer om avslöjandet här: