Radar

SD använder sig av ”folkutbytet” — igen

Forskaren Tobias Hübinette i skjorta framför rödblommig tapet.

Myten om ”folkutbytet” har inspirerat flera högerextrema att begå terrordåd. Ändå sprider SD vidare inlägg som påminner om konspirationsteorin. På sikt kan det vara skadligt för demokratin när etablerade politiska partier plockar upp delar av antidemokratiska extremisters ideologi, enligt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. 

”Socialdemokraterna vill byta ut befolkningen för att kunna säkra makten med hjälp av muslimska väljare”, skriver Charlie Weimers, SD:s toppkandidat i EU-valet, på sociala medieplattformen X den 13 maj i år. Snabbt fick han medhåll av sin partikamrat Richard Jomshof, ordförande i justitieutskottet.

Deras uttalanden stämmer in på den högerextrema konspirationsteorin om ”folkutbytet”, skriver Svenska kommittén mot antisemitism på sin hemsida. Myten går ut på att snarare än att människor flyr undan krig, fattigdom, förtryck och klimatkris skulle den så kallade ”massinvandringen” organiseras av en elit som i det fördolda påstås försöka utplåna den vita västerländska kulturen.

Forskaren Tobias Hübinette gör en liknande analys.

”Charlie Weimers har i dag gått in i ett ’full conspiracy’-läge genom att på X torgföra den högerradikala tesen att S och vänstern ’massimporterar’ utomeuropér som valboskap (…) liksom den likaledes högerradikala idén om folkutbytet som säger att S och vänstern ’massimporterar’ utomeuropéer för att på sikt ersätta majoritetssvenskarna”, skriver han på sin hemsida.

Myten inspirerar till terrordåd

Och det är inte första gången som SD sprider denna konspirationsteori, uppmärksammar SKMA. Jomstof har skrivit liknande inlägg tidigare på X och SD:s chefsideolog Mattias Karlsson har varit medförfattare till ett manifest där det bland annat påstås att en ”elit” vill ersätta svensk kultur med ”radikal islam”, och som är utgivet av Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism, vilken enligt Kalla fakta är kopplad till SD.

Myten om ”folkutbytet” har inspirerat flera högerextrema att begå terrordåd där människor dödats, skriver SKMA, och tar som exempel upp det högerextrema terrordådet i Buffalo, USA, den 14 maj 2022, där tio personer sköts ihjäl och och tre skadades.

Skadligt för demokratin

Enligt myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, kan det på sikt vara skadligt för demokratin när etablerade politiska partier plockar upp delar av antidemokratiska extremisters ideologi.

”Gränserna mellan det extrema och det etablerade kan på det här sättet med tiden förskjutas”, står det i rapporten Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld, där det dock inte står vilket, eller vilka, partier som åsyftas.

I rapporten nämns också att antidemokratiska extremistorganisationer har som metod att försöka skapa ett allmänt politiskt kaos i samhället bland annat genom att skapa splittring, misstänkliggöra politiska motståndare och så tvivel på vad som är sant eller falskt. Målet är att destabilisera demokratin. 

Syre har sökt en kommentar från Sverigedemokraterna, men deras pressavdelning skriver att de ”avböjer att medverka denna gång”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV