Radar · Miljö

Kristersson uppvaktar von der Leyen – ska gynna skogsnäringen

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under fredagens besök i Sverige, dit hon blivit inbjuden av statsminister Ulf Kristersson (M) och Petteri Orpo, Finlands statsminister för att bland annat diskutera hur EU-policy påverkar skogsnäringen i de båda länderna.

Statsminister Ulf Kristersson och Finlands statsminister Petteri Orpo visade under fredagen upp skogsnäringens förtjänster för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Men miljörörelsen – hölls utanför.
– Det enda de vill att EU ska höra är industrins bild, säger Carl Schlyter, kampanjledare för Greenpeace.

Trion besökte i dag Stora Ensos innovationcenter för biomaterial, där de sammanstrålade med representanter för svensk och finsk skogsindustri. Besöket av Ursula von der Leyen, föranleddes av ett öppet brev och inbjudan från Petteri Orpo och Ulf Kristersson. I brevet slår de ett slag för de båda ländernas skogsbruk och det värde skogsprodukter har för den gröna omställningen, samtidigt som de uttrycker en oro för innebörden av nyligen framförhandlad EU-policy, som påverkar skogsbruket. 

”Vi håller med dig om att skogarna är en oersättlig källa till varor och tjänster, absorberar koldioxid, tillhandahåller trä och andra produkter, genererar bördiga jordar och filtrerar luft och vatten. Vi anser att dessa skogens viktiga funktioner bäst bevaras genom nationell praxis och kunskap,” skriver de båda premiärministrarna.

Miljörörelsen kritisk

Budskapet är inte nytt. Att skogen ska vara en nationell angelägenhet har finska och svenska regeringar återkommande meddelat Bryssel under de senaste åren. Men deras protester uppskattas inte av miljörörelser i Finland och Sverige som, tvärtom skogsindustrin, framhåller att svenskt och finskt skogsbruk till största del bedrivs ohållbart. Greenpeace försökte under Ursula von der Leyens besök, komma till tals med henne – men utan resultat.

– Nej, regeringen hade ju gjort ett väldigt pressat program för henne så tyvärr så var inte det möjligt, säger Carl Schlyter, kampanjledare på miljöorganisationen.

Men att endast skogsnäringens perspektiv lyfts anser han är symptomatiskt.

 – Det följer helt och hållet Sveriges princip som de har kört hela tiden. Under svenska ordförandeskapet lät Sverige skogsindustrin ha en utställning på mötescentret där alla EU-möten hölls och när vi frågade om inte vi kunde få ha en enda litet flygblad som motbild så sa de nej.

Om ni fått möjligheten att prata med Ursula von de Leyen, vad hade ni sagt?

– Då hade vi sagt att det du får höra här är industrins version av verkligheten. Om du vill ha fakta så prata mer med oss och vi kan skicka dig rapporter. Plus att den 29 juni ska kommissionen presentera vilka länder som är lågrisk, mellanrisk och högriskländer för skogsförstörelse och vi tycker inte att du kan placera Sverige som ett lågriskt land för vi hugger naturområden som borde skyddas. Vi följer inte EUs regelverk när det gäller att skydda arter och vi tar inte den hänsyn till miljön som vi behöver göra i skogsbruket. 

Under eftermiddagen anordnade regeringen också en presskonferens med Ursula von der Leyen, Ulf Kristersson och Petteri Orpo, apropå besöket.

– Regelverket behöver erkänna det hållbara skogsbruket som en tillgång i den gröna omställningen och jag hoppas att de diskussioner vi har haft idag kan utgöra en grund för EU:s framtida politik, sa då Ulf Kristersson.

Ursula von der Leyen tog också upp frågan om skogen, även om hon fokuserade på andra frågor så som kriget i Ukraina.

– Jag kunde se det med egna ögon på Stora Enso. Det här centret är verkligen ett exempel på bioekonomins potential.

Men en fråga från Dagens Nyheter om varför hon inte träffat miljörörelsen under besöket lämnade hon obesvarad.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV