Radar · Inrikes

Studentförening anordnar stor psykedelikakonferens

Föreläsning på konferens om psykedelika i Uppsala.

I dag anordnas Nordens största konferens om psykedelika i Uppsala.
– Vi vill bidra till att förmedla kunskap om det psykedeliska forskningsfältet, säger Carl Enholm, föreningen UPV.

Psykedeliskt Forum 2024 arrangeras den 18 maj av studentföreningen Uppsalastudenter för psykedelisk vetenskap (UPV) i samarbete med Nätverket för psykedelisk vetenskap (NPV). Bland deltagarna finns forskare och studenter och flera ämnen kopplat till psykedelika behandlas, till exempel dess historia och olika medicinska användningsområden.

Carl Enholm är psykologstudent och ordförande i UPV, vars syfte beskrivs som att på ett neutralt sätt förmedla forskningsresultat och sprida kunskap om framtida forskning inom det växande psykedeliska forskningsfältet.

– Just nu ser vi att vissa av de här psykedeliska substanserna verkar ha goda effekter i större kliniska studier som bekräftar tidigare mindre studier. Till exempel godkände Australien förra året behandling med både psilocybin och MDMA för vissa psykiatriska diagnoser. Vi arrangerar konferensen för att bidra till att förmedla kunskap om det psykedeliska forskningsfältet, säger han.

Carl Enholm, psykologstudent och ordförande i Uppsalastudenter för psykedelisk vetenskap.

David Erritzøes studie

Australien blev det första landet i världen att tillåta användandet av MDMA – den aktiva substansen i ecstacy – som stöd i terapi vid till exempel posttraumatisk stress (PTSD) samt psilocybin för vissa typer av depression. Förhoppningen är att substanserna ska innebära ett genombrott för patienter som andra behandlingar inte fungerat på.

Vad bjuder ni på för nyheter i dag?

– Det går knappt att välja någon, alla föreläsare är spännande. Den första talaren, David Erritzøe, är klinisk chef på Imperial College London och en ledstjärna inom psykedelisk forskning. Han ska föreläsa om deras depressionsstudie som har varit banbrytande. Det handlar om hur man man applicerar den här behandlingen och vilka hjärnmekanismer som påverkas av psykedelika, säger Carl Enholm.

Syre har tidigare berättat om att forskning med psykedelika har varit nästintill tabubelagt sedan 1960-talet, men att intresset har ökat på senare tid. 2022 startade Karolinska institutet en studie för att undersöka om psilocybin kan vara effektivt mot depression, något som Syre rapporterat om.

”Helt annat än hippies”

– Sverige håller nu på med en studie om cancerrelaterad depression och psilocybin. Det handlar om människor som fått en cancerdiagnos och även uppfyller kriterierna för klinisk depression. Generellt är det framför allt England, Nederländerna och USA som står för de stora studierna, men i Sverige ligger vi i framkant i viss teknik, det är viktigt att vi följer med i utvecklingen, säger han.

I pressmeddelandet, som föreningen UPV skickade ut inför konferensen, nämner de också motstånd som den psykedeliska forskningen stöter på.

– Inom forskarvärlden så har jag egentligen inte upplevt motstånd, men jag kan tänka mig att en del kopplar psykedelika till rekreationell användning och hippies på 70-talet. Men det här är något helt annat. Det handlar om en noga kontrollerad användning i en klinisk kontext där substansen intas en eller två gånger med sjukvårdspersonal närvarande för patientens säkerhet, säger Carl Enholm.

Bra resultat mot PTSD

Han berättar att han själv är intresserad av att psykedelika gett goda resultat för patienter med PTSD.

– Just nu pågår en större studie med MDMA för PTSD i USA, som snart ska beslutas om godkännande och som visar lovade resultat. 71 procent av patienterna uppfyllde inte längre kriterierna för PTSD och 86 procent svarade på behandlingen. Något sådant har man inte sett för PTSD innan. I sommar ska USA fatta beslutet om godkännande och det är spännande att följa, säger Carl Enholm.

Ett annat mål för UPV är att få till en kurs om psykedelisk vetenskap på Uppsala universitet.

– Vi vill att fler tar efter Lunds universitet, som har en valbar kurs, Vetenskap om psykedelika. Om behandlingar med psykedelika blir godkända finns det annars en risk att specialutbildad vårdpersonal blir en flaskhals, så det är viktigt att fler får ökad kunskap om de här substanserna, dess potential och risker, säger Carl Enholm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV