Radar · Miljö

Dom mot aktivister överklagas till HD

Ingång till Högsta Domstolen i Stockholm.

Riksåklagaren vill ändra på den dom som friade aktivister från sabotage efter en aktion på E4:an vid Solna 2022 och överklagar till Högsta domstolen. Aktivister från Återställ våtmarker blockerade trafiken på motorvägen vid Solna, en aktion som väckte stor uppmärksamhet på grund av trafikstoppet och att en ambulans under utryckning försenades.

Tolv personer dömdes i tingsrätten för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten. Den 12 april ändrade hovrätten domen delvis och friade aktivisterna från sabotage då bedömningen var att det inte utgjort en så allvarlig störning.

Riksåklagaren Katarina Johansson Welin gör en annan bedömning av störningens allvarlighetsgrad och har överklagat domen till Högsta domstolen, enligt Åklagarmyndigheten. Enligt henne behövs ett klargörande om hur åtal för sabotage ska bedömas och vilka omständigheter som ska beaktas kring vad som utgör en allvarlig störning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV