Zoom · Djurrätt

Ingen ny budget för arbetet mot djurförsök

3R-centret har bland annat skapat direktiv för en djurvänligare hantering av möss.

Inga nya pengar till Jordbruksverkets kunskapscenter för försöksdjur. Efter indragen finansiering i höstas fanns ”indikationer” på att det skulle ändras i vårbudgeten. I väntan på det lades arbetet på is. Men nu står det klart att finansieringen inte återupptas. 

Endast tre av tolv tjänster blev kvar på Jordbruksverkets 3R-center efter indragen finansiering i höstas. Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket, kommenterade till Syre att han var bestört över hanteringen, som skulle förstöra väldigt mycket. 

Efter ett riksdagsbeslut om årlig finansiering på 15 miljoner kronor invigdes 3R-centret i november 2017. De tre R:en står för replace, reduce och refine, vilket innebär ett arbete med att ersätta, begränsa och förfina djurförsök. Under åren har kunskapscentret blivit internationellt erkänt och fört arbetet med att minska djurförsök framåt. 

– Den största förlusten är risken att vi nu slår sönder hela den kompetens som vi har byggt upp inom det här området under ett antal år. Jag ser också stora risker med att vi tappar i förtroende gentemot omvärlden. Så vi kommer nog att tappa några år i det här arbetet, oavsett vilken lösning vi tar, kommenterade Jan Cedervärn till Syre.

Han berättade att det från regeringskansliet ”kommit indikationer” på en lösning till den indragna finansieringen i vårändringsbudgeten 2024. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet skulle också verka för återinförd budget och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) uttalade att 3R-centret är en del av Jordbruksverkets uppdrag. 

– I formell mening så kan vi inte lägga ner centret. Det måste vara regeringen som gör det. Men det handlar om vilken verksamhet kan vi bedriva. Och där har vi ju mycket, mycket begränsade förutsättningar, konstaterade Jan Cedervärn.

”Uppehållande verksamhet”

När vårändringsbudgeten presenterades den 15 april klargjordes att det inte står något om återupptagen finansiering.

– Nej precis, vi har konstaterat det, att det gjorde det tyvärr inte, säger Jan Cedervärn, när Syre når honom på telefon senare under dagen.

Vad innebär det här för arbetet på 3R-centret?

– Vi har gjort en planering där vi har skalat ner verksamheten. Den kommer att fortgå på den här nivån tills vi får annat besked.

– Jag uppfattar det som att man arbetar vidare i den här frågan, vår förhoppning är att det kommer en förändring i höstbudgeten i september, säger Jan Cedervärn, överdirektör Jordbruksverket. Foto: Jordbruksverket

Centret måste prioritera frågor som är särskilt viktiga och att upprätthålla kontakt med myndigheter som redan har 3R-strategier. Det finns ingen möjlighet att jobba aktivt, med nya initiativ och projekt, utan är mer ”en uppehållande verksamhet”, som handlar mycket om att kommunicera det material som redan finns.

– Men det går inte att skapa något nytt, säger Jan Cedervärn.

Hur är stämningen på 3R-centret?

– Man har anpassat sig till den struktur som gäller och jobbar på så gott man kan. Men verksamheten är nedskalad, vi har avvecklat huvuddelen av personalen.

Kommer det gå att starta upp verksamheten igen om ni får finansiering?

– Ja, givetvis går det att starta upp igen, men det kommer att ta tid. Vi har tappat väldigt mycket kompetens som är väldigt viktig och den kompetensen kommer ta tid att kunna hitta på nytt, säger Jan Cedergren.

”Inte bara etisk fråga”

Djurskyddet Sverige är kritiska till utebliven finansiering.

– Att Sverige, tvärtemot vad som sker i andra länder, väljer att stagnera arbetet kring 3R-frågan kommer att få stora konsekvenser för både djurvälfärd och kvaliteten på svensk forskning. Det är välkänt att utvecklingen av djurfria metoder samt bättre djurvälfärd inte bara är en etisk fråga, utan också är nödvändigt för framtida forskningsframsteg, uttalar Emma Brunberg, sakkunnig på Djurskyddet Sverige.

Generalsekreterare Åsa Hagelstedt kommenterar att regeringen medvetet väljer att svika försöksdjuren.

– Att arbetet med att ersätta djurförsöken nu bromsas kraftigt innebär att tusentals djur kommer att användas i plågsamma försök som kunnat ersättas med nya, moderna metoder om medel fanns. Detta onödiga lidande bär nu regeringen och Sverigedemokraterna på sitt ansvar, säger hon i ett pressmeddelande.

Oklart svar

I den årliga riksdagsdebatten om djurskydd den 4 april ställde riksdagsledamot Rebecka Le Moine (MP) den direkta frågan till ledamot Helena Storckenfeldt (M): 

– Varför väljer regeringen att slopa och mer eller mindre lägga ned 3R-centers arbete för att fasa ut de plågsamma djurförsöken?

Svaret var oklart. 

– Det här är ett känsligt ämne. Men vi vet också att mycket görs för att minska djurförsöken överlag och alldeles särskilt de plågsamma djurförsöken. Det är viktigt att det arbetet får lov att fortsätta och att vi fortsätter att minska de djurförsöken, konstaterade Helena Storckenfeldt (M).

Jan Cedervärn, överdirektör på Jordbruksverket, berättar att han uppfattat det som att landsbygds- och infrastrukturdepartementet arbetar vidare med att försöka få till ny finansiering.

– Det är naturligtvis tråkigt att det inte blev ett positivt utfall i vårbudgeten, nu hoppas vi på bättre utfall i höst, säger han.

Artikeln har uppdaterats med nya kommentarer från Jordbruksverket.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV