Radar · Inrikes

Städare och fastighetsskötare i störst risk för fallolyckor

Städare och fastighetsskötare löper högre risk att råka ut för allvarliga olyckor på jobbet än andra yrkesgrupper, visar en ny rapport från AFA försäkring. Fallolyckor är vanligast i båda branscherna.

– Det som sticker ut är att så stor andel av olycksfallen beror på fallolyckor inom både städ och fastighet, säger Elin Henriksson, analytiker på Afa försäkring, till Fastighetsfolket.

Enligt rapporten Städ och fastighet – statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro arbetar närmare 170 000 personer inom yrkesgrupperna städ och fastighet i Sverige. Där ingår såväl städare och fönsterputsare som fastighetsskötare, expeditionsvakter och renhållningsarbetare.

Fall i samma nivå står för 36 procent av olyckor inom städbranschen och fall från höjd för 25 procent, enligt försäkringsbolaget. Motsvarande siffror inom fastighet är 22 procent och 19 procent. I övrigt är olycksfall vanliga när saker lastas, lossas eller flyttas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV