Zoom · Miljö

Ännu ett fiskbestånd utfiskat i Öresund

Lena Lervik´s Borstahusgumman, i Borstavik nära Landskrona. Sundet var länge känt som särskilt rikt på fisk - men på senare år har torsken försvunnit - och nu ser även sjuryggen ut att vara på kraftig nedgång.

Sjurygg fiskas för sin värdefulla roms skull, främst i Öresund. Men ny statistik från Havs- och vattenmyndigheten, visar på kraftigt minskade fångster.
– Det är något allvarligt som hänt, säger Mikael Svensson, miljöanalytiker vid SLU Artdatabanken.

De svenska fångsterna av sjurygg eller stenbit som den också kallas har minskat med mer än 90 procent de senaste två åren, enligt fångstatistik från Havs- och vattenmyndigheten. När fisket, som till runt 70 procent sker i Öresund, var som störst under 2010-talet, kunde fångsterna uppgå till 196 ton. Ifjol rörde det sig om tre ton, vilket var den lägsta noteringen sedan tidsseriens början 1994. Kristin Öhman på SLU som har kontakt med fiskare som fångar sjurygg inom ramen för ett bifångstprojekt, säger att det inte beror på minskad efterfrågan, utan på att man inte längre får upp fisken.

– Det vi har hört generellt är att fångsten har blivit betydligt lägre de senare åren. Som jag uppfattade det förra året var det till och med fiskare som inte ens började fiska för att de inte tyckte att det var värt det, säger Kristin Öhman, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Minskande fångster

Totala landningar av sjurygg, där fisket i Öresund de senaste tio åren stått för 60–75 procent.

2023: (3,2) 2022: (17) 2021: (37) 2020: (18) 2019: (49,2) 2018: (105) 2017: (50,9) 2016: (57,3) 2015: (196,3) 2014: (177).

Källa: Havs och vattenmyndigheten/Fiskbarometern/SLU

Även i det provfiske som bedrivs har extremt få sjuryggar fastnat. Syre kan också berätta att SLU bedömt fisket som ohållbart sedan 2018, då de skrev att att det bör minska, utifrån att beståndet ”troligen varit minskande sedan 1990-talet i Kattegatt och att det även tyckts vara på väg ned i Öresund och övriga Östersjön”. Men fisket regleras inte när det gäller hur mycket man får ta upp. Mikael Svensson, som arbetar med fiskar vid SLU Artdatabanken, anser att det är ett ”klart fall av överexploatering”. Även övervakningen av arten är bristfällig, säger han.

– Det behövs en förvaltning. För det behövs det vettiga underlag. Kan man inte få fram vettiga underlag, då ska man kanske inte fiska på de här arterna, säger han.

Det kustnära fisket lyfts ofta som det hållbara, är det inte alltid så?

– Ett argument som ofta används är det här med en levande kust, att det ska finnas fiskelägen kvar och inte bara lyxrenoverade villor. Men det är ju inte så att fisket reglerar sig själv – och det är inte för att fiskarna är ogina, folk är pressade och det är ju inte som att det sprudlar av fisk i havet. De tar den fisk de förmår.

Fisket av sjurygg är särskilt sårbart för överfiske – då det främst är för den värdefulla rommens skull den fiskas, vilket gör att fisket sammanfaller med att arten vandrar in från djupare vatten för att leka i Öresund, februari till april.

– Varje upplockad hona är ju en minskad rekrytering, säger Mikael Svensson.

Har minskat även i Danmark

Vid sidan av överexploatering från fiskets sida, säger han att det faktum att torsken nu är på så låga nivåer att det från och med i år är totalt fiskestopp i hela Östersjön, inklusive Öresund, kan ha spelat en roll. Det då den i egenskap av toppredator påverkar hela ekosystemet.

– Man får en helt annan näringsväv när viktig rovfisk försvinner, exakt hur det slår på sjuryggen är svårt att veta. Men att den minskar är en signal på att det är något som är grundläggande fel.

Även Länsstyrelsen i Skåne har blivit uppmärksamma på de minskade fångsterna av sjurygg och länsfiskekonsulent Linus Larliander, säger att även danskarna rapporterar om kraftigt minskade fångster. Han nämner också en färsk studie från Danmark som beskriver sjuryggarna som vandrar in i Öresund som en genetiskt unik population. Om den fiskas ut – kan den inte räkna med att fyllas på av någon annan population, på annat håll i havet.

– Troligtvis leker de separerat från varandra.

Kan bli nationell reglering

Linus Larliander säger också att länsstyrelsen uppmanat Havs- och vattenmyndigheten att reglera fisket med kvoter via EU-regleringar, både i fjol och i år.

– Vi har lyft det med Havs- och vattenmyndigheten och det har pratats om olika typer av regleringar. Men det är inte fastställt vad som skulle ge den bästa effekten än.

Fredrik Palm, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, skriver i en kommentar till Syre att myndigheten delar oron för sjuryggens beståndsutveckling.

”Eftersom beståndet förekommer och fiskas längs både svensk och dansk kust utreder myndigheten primärt möjligheten att utforma internationella åtgärder, möjligtvis kopplat till de undantag i TAC- och kvotförordningen som finns för att bedriva ett begränsat garnfiske i sundet med avseende på skydd av västra torskbeståndet. Om det bedöms nödvändigt finns även möjlighet för en nationell reglering av svenskt sjuryggsfiske”.

Öresund sågs länge som en förebild vad gäller havsförvaltning, då trålning varit förbjudet sedan 1930-talet. Läs om hur torsken försvann – trots trålförbudet, genom att klicka på länken nedan.

Fiske efter sjurygg är ett av de fisken där Sveriges enda val – tumlare fastnar. Läs mer om det genom att klicka på länken nedan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV