Radar · Miljö

Rekordstor utbetalning för naturreservat i Västerbotten

Bild tagen i Groddnaliden-Stabburträsk, ett av de områden som nu ska skyddas.

Urskogsartade gran- och tallskogar ska skyddas genom naturreservat efter en överenskommelse mellan staten och tre allmänningsskogar. Fler skogsområden i fjällskogsbältet står på kö – men det saknas pengar.
– Vi hoppas kunna gå vidare, men i dagsläget tar det lång tid på grund av begränsade resurser, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten i ett uttalande.

Hundra miljoner kronor. Så mycket har det kostat staten att skydda skogsområdet Groddnaliden-Stabburträsk. Det rör sig om den största summan som länsstyrelsen Västerbotten betalat ut för ett naturreservat någonsin. Området är obetydligt påverkat av skogsbruk – med tall- och granskog med 400-åriga träd och beskrivs som den sista pusselbiten i en överenskommelse om skydd av sammanlagt till 20 000 hektar skog. Staten och Allmänningsskogarna är också överens om flera nya reservat.

– Det är förhandlat och klart, det som saknas är pengar, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Skogarna ligger inom gränsen för fjällnära skog, en juridisk gräns som innebär att markägare som vill avverka först måste söka tillstånd hos Skogsstyrelsen. Men det är ansökningar som i lejonparten av fallen avslås, då skogar inom gränsen för fjällnära ofta har höga naturvärden – varpå ersättning betalas ut av Skogsstyrelsen för begränsningen i brukandet. Myndigheten har för delar av områdena tidigare också nekat tillstånd till avverkning. Men eftersom det inte innebär ett förbud mot andra exploateringsintressen, kvarstår ett intresse från naturvården.

Skogarna som skyddats. Grafik: Länsstyrelsen Västerbotten

Svårigheten att bruka skogen var också orsaken till att Allmänningskogarna och myndigheterna påbörjade en dialog om att skydda områdena som naturreservat, uppger Länsstyrelsen i Västerbotten i ett pressmeddelande.

– Det tog ungefär två år, men nu är det äntligen klart. Vi är mycket nöjda med överenskommelsen om ett antal naturreservat, där Groddnaliden-Stabburträsk var den sista pusselbiten. Nu hoppas vi kunna gå vidare med fler områden, säger Anders Pettersson, förvaltare för Tärna-Stensele och Sorsele Övre Allmänningsskogar, i ett uttalande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV