Radar · Djurrätt

Regeringen vill jaga vildsvin med drönare

ett vildsvin i en skog

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har lagt ett förslag om att det ska vara tillåtet att använda drönare vid vildsvinsjakt. Dessutom ska skyddsjakt tillåtas oftare.

Vildsvinsstammen i Sverige har växt explosionsartat de senaste tre decennierna. Det har lett till stora skador för bland annat jordbruket. För att ge lantbrukare större möjligheter att minska vildsvinsskadorna vill landsbygds- och infrastrukturdepartementet tillåta nya jaktmetoder och har skickat en promemoria med förslag om drönare vid jakten.

– Drönare med kameror skulle kunna bidra till att effektivisera jakten genom möjligheten att söka efter vildsvin från luften, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

Drönare är i dagsläget inte tillåtet att använda vid jakt i Sverige, men i promemorian föreslås att drönare ska få användas vid jakt för att söka efter vildsvin över mark med jordbruksgrödor eller mark som används till yrkesmässig trädgårdsodling, skriver regeringen.

Tidigare har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en effektiv vildsvinsförvaltning.

Vildsvinsstammen har dock minskat de senaste åren, från 300 000–400 000 vildsvin år 2020 till ungefär 210 000–240 000 vildsvin nu, enligt Naturvårdsverket.

Bara under jaktåret 2020/2021 fälldes 158 809 vildsvin, rapporterar Svensk jakt.

Velat öka jakten länge

Det är inte första gången som regeringen och svenska myndigheter vill utöka jakten på vildsvin. Flera försök har gjorts att få jägare att välja vildssvin, bland annat genom att erbjuda gratis trikintest av köttet.

Detta är fel väg att gå menar djurrättsorganisationer som Syre har talat med tidigare. Bland annat menar de att man ska lära sig att leva med vildsvinen i Sverige istället för att döda dem.

– Vi är emot utökad jakt, oavsett djurart. När det gäller vildsvin leder den ökande populationen till problem inom lantbruket, men vi anser inte att det bör lösas med jakt som första åtgärd. Avledande utfodring, stängsling och skrämsel som åtgärder för att skydda odlade marker är bara några förslag. Vi anser att vi bör lära oss leva med vildsvinen istället för att döda dem i stora antal, sade Anna Harenius, sakkunnig etolog hos Djurens rätt, till Syre då.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV