Radar · Djurrätt

Så ska fler vildsvin dödas: ”Dåligt förslag”

För att fler vildsvin ska skjutas skjuter staten nu till 20 miljoner kronor per år.

Det skjuts inte tillräckligt många vildsvin, anser regeringen. Därför ska jägare nu slippa bekosta de så kallade trikintesten själva, enligt ett nytt förslag. Men  Djurens rätt tycker att det är fel väg att gå. ”Vi måste lära oss leva med vildsvinen”, säger etolog Anna Harenius.

Regeringen vill skjuta till 20 miljoner kronor per år för att jägare ska slippa betala för de trikintester som måste göras på fällda vildsvin om köttet ska kunna ätas. Ett test kostar upp till 150 kronor och hittills har jägaren själv fått stå för det. Syftet är att få fler att vilja skjuta vildsvin.

– Vi vill göra det lättare att jaga vildsvin. Vi behöver få upp takten, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) till TT om förslaget som regeringen är överens med samarbetspartierna om.

Djurens rätt tycker att det är dåligt förslag att uppmuntra till ökad jakt.

– Vi är emot all utökad jakt, oavsett djurart, säger Anna Harenous, etolog på Djurens rätt
– Vi är emot all utökad jakt, oavsett djurart, säger Anna Harenous, etolog på Djurens rätt. Foto: Djurens rätt

– Vi är emot utökad jakt, oavsett djurart. När det gäller vildsvin leder den ökande populationen till problem inom lantbruket, men vi anser inte att det bör lösas med jakt som första åtgärd. Avledande utfodring, stängsling och skrämsel som åtgärder för att skydda odlade marker är bara några förslag. Vi anser att vi bör lära oss leva med vildsvinen istället för att döda dem i stora antal, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog hos Djurens rätt.

Kan ge infektioner

En trikin är en sorts mask som kan finnas i vildsvinskött. Den kan orsaka infektion hos människor.

Ofta hör man att vildsvinskött är bättre än kött från uppfödda grisar, vad anser Djurens rätt om det?

– Ur ett etiskt perspektiv kan vildsvinskött vara bättre än övrigt kött från grisar, men det bästa vore om griskött byttes ut mot vegetabiliskt protein istället, säger Anna Harenius.

Det finns uppskattningsvis 300 000 vildsvin i Sverige. Förra året dödades 112 000. Förslaget om att bekosta jägarnas trikintester finns med i den kommande höstbudgeten, som presenteras den 21 september.