Radar · Miljö

NASA: 2023 blev varmaste året som uppmätts

2023 blev det varmaste året sedan mätningarna började, konstaterar NASA idag.

Tidigare i veckan konstaterade EU:s klimattjänst Copernicus att 2023 blev året med högst uppmätt global medeltemperatur sedan mätningarna började. USA:s rymdstyrelse NASA gör nu samma bedömning.
– Rekordåret 2023 understryker vikten av brådskande och fortsatta åtgärder för att hantera klimatförändringarna, säger Pam Melroy, biträdande chef för NASA i ett uttalande.

Sannolikheten för att 2023 skulle bli det varmast uppmätta året började stiga efter att junimånad blivit den junimånad då högst global medeltemperatur uppmätts. Sedan fortsatte rekorden alla efterföljande månader – och i veckan konstaterade EU:s klimattjänst Copernicus att året blev det varmaste året som de uppmätt med en temperaturökning på 14,98 grader jämfört med perioden 1850 till 1900. Det vill säga 0,17 grader varmare än det tidigare rekordåret 2016, som förpassades ned till en andra plats. Likt det året tros väderfenomenet El Niño ha spelat roll för att driva upp temperaturen, i kombination med att våra utsläpp fortsatt att spä på växthuseffekten. Flera forskare har också pekat på att minskade partikelutsläpp från sjöfarten kan ha påverkat, då de annars hade haft en kylande effekt på klimatet.

– 2023 är inte bara det varmaste året någonsin, det är också det första året då alla dagar är över 1 grader celsius varmare än den förindustriella perioden. Temperaturerna under 2023 överstiger sannolikt temperaturerna under någon period åtminstone under de senaste 100 000 åren, sa Samantha Burgess, biträdande direktör för Copernicus klimattjänst tidigare i veckan.

Idag släppte NASA sin bedömning av den globala medeltemperaturen. Likt Copernicus, konstaterar den amerikanska rymdstyrelsen att 2023 blev det varmaste året och juli den enskilt varmaste månaden som uppmätts sedan mätningarna startade. 

– Från extrem hetta till skogsbränder och stigande havsnivåer kan vi se att vår jord håller på att förändras, säger Bill Nelson, också han chef inom NASA i ett uttalande.

Enligt NASA har uppvärmningen stigit med runt 1,4 grader sedan förindustriella nivåer. NASA skriver också att påverkan av El Niño ännu inte nått sin kulmen. Rekordtemperaturerna under andra halvåret 2023 inträffade före toppen av den nuvarande El Niño-händelsen. Forskarna förväntar sig att se de största effekterna av El Niño i år – under februari, mars och april.