Radar · Inrikes

Sida efterfrågade inte bevis för terrorkoppling när bistånd till Unrwa pausades

Sidas generaldirektör Jakob Granit säger till Sydsvenskan att myndigheten inte tagit del av underlaget för anklagelserna mot Unrwa.

Sverige är ett av flera länder som pausat finansieringen av hjälporganisationen Unrwa i Palestina, efter att Israel anklagat organisationen för att ha Hamassympatisörer bland de anställda. Till Sydsvenskan säger nu Sidas generaldirektör att man inte tagit del av några bevis för uppgifterna.

I slutet av januari beslutade Sverige genom biståndsmyndigheten Sida att göra som flera andra länder och pausa utbetalningar till FN-organet Unrwa som utför lejonparten av hjälparbetet i Gaza i Palestina. Orsaken är uppgifter från Israel om att anställda i organisationen skulle tillhöra Hamas, och att ett dussin av dessa även skulle ha deltagit i terrorattacken den 7 oktober.

Sedan dess har bland annat brittiska Channel 4 granskat de dokument som Israel gav till givarländerna, och som utgör underlaget för anklagelserna. För en vecka sedan presenterade kanalen resultatet – de fann inga konkreta bevis för anklagelserna.

Inte sett grundmaterialet

Sida har tidigare hänvisat till att man alltid startar en utredning när oegentligheter kommer upp, men inte närmare velat gå in på motiven bakom beslutet att tillfälligt stoppa biståndet. I en intervju i Sydsvenskan säger nu myndighetens generaldirektör Jakob Granit att man inte vet om anklagelserna är sanna då man bara haft tillgång till de uppgifter som Unrwa försett myndigheten med, och inte själva grundmaterialet, och man har inte heller frågat efter det. Sida gör inte heller någon egen utredning.

– I det här läget avvaktar vi FN:s utredning som görs av deras oberoende utredningsgrupp. Det kommer att vara vår främsta källa. De har utlovat en rapport inom fyra veckor, säger Granit till Sydsvenskan.

Tvungen att agera på anklagelser

Han säger också att som chef för en stor förvaltningsmyndighet är han ”inte satt att tolka den politiska dimensionen” utan måste följa de regler och lagar som gäller.

– Om det kommer anklagelser är vi tvungna att agera innan vi kan gå vidare.

Enligt Unrwa är uppåt två miljoner människor i Gaza beroende av deras hjälp. Unrwas generalkommissionär Philippe Lazzarini har tidigare sagt att om inte givarländerna återupptar sin finansiering kan verksamheten behöva upphöra i slutet av februari månad.

Fakta: FN-organet Unrwa

  • FN-organet Unrwa, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, grundades efter kriget som bröt ut i samband med Israels bildande 1948, i syfte att hjälpa de över 750 000 palestinier som tvingats på flykt.
  • I dag hjälper Unrwa runt 5,9 miljoner palestinska flyktingar. Nära 90 procent av donationerna kommer från FN:s medlemsländer. Störst stöd har bland annat USA, Tyskland, EU, Sverige och Norge gett.
  • Över hälften av Unrwas budget går till skolutbildning. Runt 15 procent går till hälsofrämjande åtgärder, enligt siffror från 2020.
  • FN-organet har omkring 30 000 anställda, varav 13 000 i Gaza. En majoritet är lokalanställda palestinier.
Källa: Unrwa, The New York Times med flera
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV