Radar · Politik

Omröstning sköts upp – lagförslag om företagsansvar kan omförhandlas

Det förslag som ålägger företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö fördröjs ytterligare.

Omröstningen om due diligence-direktivet blev uppskjuten, och får det tyska liberala partiet som de vill ska förslaget förhandlas om.

I fredags skulle EU ha röstat om förslaget till den lag som skärper företags ansvar ifråga om mänskliga rättigheter och miljö, det så kallade due diligence-direktivet. Frågan skulle behandlas i ministerrådets förberedande organ, Coreper, men i sista stund ströks den från dagordningen eftersom förslaget inte väntades få en majoritet av rösterna.

En avgörande faktor var att Tyskland meddelat att man måste avstå från att rösta efter att det tyska liberala partiet PDF motsatt sig förslagets innehåll. Även flera andra länder, däribland Sverige, hade indikerat att de ämnade avstå eller rösta emot förslaget.

Det var i mitten av december som en preliminär överenskommelse nåddes av EU:s förhandlare, en överenskommelse som Sverige då ställde sig bakom. Nu vill FDP att förhandlingarna återupptas, rapporterar Euractiv.

Due diligence-direktivet har förhandlats i flera år och Sveriges plötsliga kovändning föranledde flera civilsamhällesorganisationer att rikta en gemensam uppmaning till regeringen om att fortsätta ställa sig bakom förslaget.