Radar · Utrikes

Sydafrika uppmanar ICJ att beordra reträtt från Rafah

Flyktingläger i Rafah

Sydafrika har begärt att Internationella domstolen i Haag, ICJ, beordrar Israel att dra sig tillbaka från Rafah. Landet ser det som ytterligare nödåtgärder i ett akut läge i staden, dit över en miljon palestinier flytt, men som nu åter drivs till flykt på grund av Israels attacker.

Sydafrika menar i sin begäran att de åtgärder som Internationella domstolen, ICJ, uppmanat till hittills inte är tillräckliga för den situation som nu råder i Rafah. Såväl humanitära förnödenheter som grundläggande tjänster som sjukvårdssystemet är under risk i Rafah, liksom ”själva överlevnaden för palestinier i Gaza som grupp”, skriver Sydafrika. 

I slutet av januari meddelade ICJ att Israel till varje pris måste förhindra folkmordshandlingar, eller uppmaningar till sådana. Sedan dess har det kommit in flera anmälningar till domstolen att skärpa sina uppmaningar, vilket den till viss del också gjorde i mars

Men den nya situationen i Rafah ger ”upphov till nya fakta som orsakar irreparabel skada på det palestinska folkets rättigheter i Gaza”, skriver Sydafrika. 

De uppmanar också domstolen att beordra att Israel tillåter obehindrat tillträde till Gaza för FN-tjänstemän, organisationer som ger humanitärt bistånd och journalister och utredare.

Israel har den senaste tiden uppmanat personer i Rafah att bege sig till den så kallade säkra zonen al-Mawasi, vid Medelhavets kust. Enligt uppgifter från Israels militär ska nu över 300 000 personer ha flytt från Rafah. Senast under lördagsmorgonen kom uppgifter om nya order om evakueringar inför kommande militära operationer mot Hamas. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV