Radar · Miljö

Ordbyte resulterade i plast tungt som trettio Eiffeltorn – som inte kan återvinnas

Ett ordbyte i ett mål om förpackningar resulterade i mer plast som inte går att återvinna.

När Nestle S.A. ändrade en formulering i sitt mål kring förpackningar – gav det 280 000 extra ton av plastavfall, som inte går att återvinna. Det rapporterar Bloomberg. 

Få höjde på ögonbrynen när världens största matföretag, Nestle S.A, ändrade en formulering i ett mål om plastförpackningar 2022. Istället för att alla plastförpackningar skulle gå att återvinna till 2025, blev formuleringen ”de flesta”. Enligt senast tillgänglig data som Bloomberg tagit del av resulterade ordbytet i 280 000 extra ton av plast som inte kan återvinnas, det vill säga lika mycket som Eiffeltornets vikt gånger trettio. Mediekanalen skriver också att 51 procent av företagets förpackningarna var återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara 2022, en minskning från 55 procent 2018.

”En ny indikation på att ansträngningarna för att minska användningen av jungfrulig plast – inklusive ett viktigt löfte från dussintals företag sedan 2018 om att göra alla sådana förpackningar återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara – misslyckas,” skriver Bloomberg.

Nestle S.A uppger för Bloomberg att de ändrade formuleringen eftersom det var viktigt att rapportera om vad de kunde kontrollera, ”som vi kommunicerade offentligt 2022 är vi fortsatt engagerade i att uppnå 100 procent återanvändbara eller återvinningsbara förpackningar på lång sikt, men med tanke på infrastrukturhinder var detta inte längre realistiskt att uppnå till 2025”.

Som Syre rapporterat pågår förhandlingar om ett globalt plastavtal. I förhandlingarna går en skiljelinje mellan de länder som vill minska plastproduktionen och dem som istället vill satsa på bättre hantering och återvinning. I våras avslutades den fjärde förhandlingsrundan i Ottawa och den sista, femte rundan, är planerad till att äga rum mellan den 25 november till den 1 december. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV