Radar · Miljö

Krav på minskad plastproduktion alltmer avlägset

Protester i Ottawa, Kanada, i samband med att de globala förhandlingarna om ett plastavtal avslutades i veckan.

Hoppet om att en nytt globalt plastavtal som innebär minskad plastproduktion, ter sig alltmer avlägset. Det skriver tidningen Climate home news, efter att den fjärde rundan av förhandlingar avslutats i veckan. 

Inom den globala process som ska leda fram till ett avtal som ska tackla det växande problemet med plast går en skiljelinje mellan de länder som vill minska produktionen och dem som istället vill satsa på bättre hantering och återvinning.

Efter att den fjärde av fem förhandlingsrundor avslutats, ser avtalet inte ut att vara på väg att inkludera krav på minskad global plastproduktion. 

Ordförandelandet Ecuador inkluderade inte produktion i de ämnen som ska diskuteras inför nästa möte som äger rum i Sydkorea i november, enligt Climate home news. 

”Peru uttryckte besvikelse över beslutet att inte fokusera på produktion – men Rysslands förhandlare välkomnade det och sade att frågor som design av plast och återvinning är ”hörnstenen i det framtida avtalet” och att samtalen därför bör fokusera på dem,” skriver tidningen. 

Många tunga industriländer och regioner, så som Kina, USA och EU, såg det som en bra kompromiss. Men från forskarhåll har samtalens fokus på att fokusera på återvinning snarare än minskad produktion mött hård kritik. I samband med att FN:s miljöprogram tog beslut om att ta fram en global lagstiftning till 2024 för att stoppa plastföroreningar, argumenterade en internationell grupp av forskare i tidskriften Science för att ta itu med just produktionen, genom att reglera, begränsa och i slutändan fasa ut produktionen av ny plast.

– Om vi minskar ny plastproduktion kommer värdet att öka på plast, öka andra åtgärder för att stävja plastföroreningar, hjälpa till att tackla klimatförändringarna och främja vår övergång till en cirkulär och hållbar plastekonomi, sa då Martin Wagner vid Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet, NTNU i ett uttalande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV