Radar · Djurrätt

Djuren prioriteras inte i EU – transportförslaget skjuts fram

Fartyg som har sjunkit med tusentals djur ombord har bidragit till kritiken mot långa sjötransporter.

Först skulle en helt ny djurskyddslag presenteras i EU och burar i lantbruket förbjudas. Sedan levererades bara en urvattnad del om förbättrade djurtransporter. Nu framgår att det förslaget bara kommer behandlas i mån av tid.

Förhoppningarna på den nya djurskyddslagen i EU var stora – burhönsen skulle släppas fria och stympningen av kroppsdelar förbjudas, bland annat. På tapeten var också ett förbud mot att levande djur transporteras långa sträckor, ibland veckovis, till länder utanför EU. Men när de genomarbetade förslagen skulle presenteras tog det stopp. Politiker anklagades för att ha påverkats av jordbrukslobbyn då EU:s egen myndighet Efsa ignorerades. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), forskare, djurrätts- och miljöorganisationer, liksom företagare och lantbrukare är bara några av dem som har uppmanat EU-kommissionen att agera som utlovat. De har påpekat att både vetenskapliga studier och ekonomiska analyser klargör behovet av en uppdaterad djurskyddslag. 

I slutet av förra året skulle de fyra delarna i den nya djurskyddslagen ha presenterats, men till slut var det bara ett av förslagen, gällande transport, som lyftes fram. Djurrättsorganisationer och andra kritiserade även innehållet i det förslaget, då det inte innebar tillräckliga förbättringar för djuren. Kravet på ett förbud mot långa transporter av levande djur hade exempelvis ignorerats.

Förhoppning om förbättring

Syre rapporterade om att Djurens rätt kallade det ”en bortslarvad möjlighet”. Men förhoppningen fanns ändå om att förslaget skulle förbättras under arbetets gång.

– Nu fortsätter vårt arbete för att Europaparlamentet och ministerrådet i den kommande lagstiftningsprocessen ska stärka dessa förslag ännu mer, kommenterade Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens rätt i ett pressmeddelande.

Men när Belgien nu tar över ordförandeskapet skjuts transportförslaget åt sidan, rapporterar Eurogroup for animals. I programmet som presenterar Belgiens plan för det kommande halvåret står det att transportförslaget bara kommer att hanteras i mån av tid. Förmodligen kommer det därför dröja flera år innan det möjligtvis sker någon förändring för djuren. Om den nya djurskyddslagen hade presenterats innan årsskiftet och arbetet gått vidare hade den kunna börja gälla tidigast 2027, rapporterar Eurogroup for animals.

Krävs på svar

EU-kommissionens agerande, eller snarare brist på agerande, gällande nya djurskyddslagen har anmälts till Europeiska ombudsmannen av flera djurskyddsorganisationer, däribland Eurogroup for animals. EU-kommissionen lovade nämligen att i slutet av 2023 presentera ett förslag om att fasa ut och slutligen förbjuda burar inom lantbruket, till svar på medborgarinitiativet End cage age, som lämnades in 2021. Initiativet som krävde burförbud skrevs under av 1,4 miljoner EU-medborgare, vilket innebär att EU-kommissionen på något sätt måste ta hänsyn till och svara på kraven inom utsatt tid. 

Europeiska ombudsmannen har nu öppnat en utredning om ärendet och bett EU-kommissionen att skicka ett offentligt svar till djurskyddsorganisationerna, senast i slutet av januari, rapporterar Eurogroup for animals. Ordförande Reineke Hameleers kommenterar i ett pressmeddelande att det är en tydlig signal att europeiska medborgarinitiativ inte ska undermineras. 

– Medborgare använder de verktyg som finns för att göra sina röster hörda i betydande frågor. Vi förväntar oss att EU-komissionen fullföljer sitt åtagande och vi frågar ideligen om en tidsplan för när de utlovade förslagen ska presenteras, säger hon.