Radar · Miljö

Granskning visar gap mellan EU-ledamöters miljöinsatser

”Andra partier vill att EU ska bestämma över vad en jordbrukare eller en skogsägare ska få göra med mark som de äger.

Naturskyddsföreningen har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna röstat gällande miljön och enligt dess generalsekreterare Karin Lexén är valet till EU-parlamentet den 9 juni ett ödesval för klimatet.

Naturskyddsföreningen har kartlagt svenska EU-ledamöters röster i vad de i ett pressmeddelande beskriver som 88 centrala miljöomröstningar under gångna mandatperioden. Även ändringsförslag, betänkanden och yttranden har granskats samt parlamentarikernas opinionsbildning i media.

– Bland de svenska EU-parlamentarikerna finns det både starka förespråkare och starka motståndare till klimat- och miljölagstiftningarna. Valet kommer att ha stor betydelse för hur EU:s miljöpolitik utformas under nästa mandatperiod och tyvärr finns det en risk att miljöpolitiken försvagas beroende på utgången, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Utifrån hur ledamöterna röstat har miljöorganisationen satt betyget utmärkt, bra, okej, dåligt eller uselt.

M intensivt motarbetat

Sverigedemokraternas ledamöter får det lägsta betyget “uselt” i granskningen, eftersom de röstat mot nästan samtliga miljöförslag. Moderaterna får betyget dåligt, då partiet mest intensivt motarbetat miljölagförslag på andra sätt än i voteringar, enligt Naturskyddsföreningen. Även Kristdemokraterna får dåligt miljöbetyg.

– Gapet mellan de parlamentariker som får betyget ”utmärkt” och de som får betyget ”uselt” är enormt. Vår granskning visar att Liberalerna tar strid för miljön i EU, medan de övriga partierna i regeringsunderlaget bromsar miljöpolitik både i EU och på hemmaplan, säger Beatrice Rindevall, Naturskyddsföreningens ordförande, i pressmeddelandet.

Miljöpartiets och Vänsterpartiets EU-parlamentariker får utmärkt miljöbetyg, medan Socialdemokraternas och Liberalernas parlamentariker får betyget bra.

Centerpartiet får ”okej”

Centerpartiets ledamöter får miljöbetyget okej av miljöorganisationen, som hänvisar till att Emma Wiesner (C), ledamot i miljöutskottet, har varit mycket aktiv och förespråkat en högre ambition i klimatpolitiken, men också drivit på för svagare lagar som berör skog och lantbruk.

– Vi arbetar för en ambitiösare klimatpolitik, men vill inte att EU ska detaljreglera jord- och skogsbruk. Andra partier vill att EU ska bestämma över vad en jordbrukare eller en skogsägare ska få göra med mark som de äger. Det tycker inte vi, säger Emma Wiesner till Syre.

Världsnaturfonden WWF presenterade nyligen en enkät om hur svenska riksdagspartier planerar att agera för klimat och biologisk mångfald i EU, som Syre rapporterade om. På frågan om EU ska vara klimatneutralt 2040 svarar endast V och MP ja. S, C och L vill minska utsläppen med 95 procent. SD vill att utsläppen minskar mindre än 90 procent samt M och KD som inte vill ange en siffra.

Naturskyddsföreningens miljöbetyg

Utmärkt
Såväl Miljöpartiets tre EU-parlamentariker som Vänsterpartiets enda har röstat bra för miljön i 94–97 procent av de granskade omröstningarna. Jakop Dalunde (MP), Pär Holmgren (MP) och Malin Björk (V) har även varit aktiva inom klimat- och miljöpolitiken i det parlamentariska arbetet.

Bra
EU-parlamentarikerna från Socialdemokraterna och Liberalerna har fått bra miljöbetyg. De fem socialdemokratiska parlamentarikerna har röstat bra för miljön i 79–87 procent av omröstningarna. Liberalernas parlamentariker Karin Karlsbro har röstat bra för miljön i 77 procent av omröstningarna och utmärker sig som engagerad för klimat och miljö. Så gör även Helén Fritzon (S).

Okej
Centerpartiets två ledamöter får betyget okej, då de har lagt 53 respektive 56 procent bra miljöröster. Emma Wiesner (C) har förespråkat en högre ambition i klimatpolitiken, men också drivit på för svagare lagar som berör skog och lantbruk, som till exempel naturrestaureringslagen.

Dåligt
Kristdemokraternas två ledamöter och Moderaternas fyra har endast röstat bra för miljön i 24–31 procent av omröstningarna och får dåligt miljöbetyg. Sara Skyttedal (KD), Tomas Tobé (M) och Jessica Polfjärd (M) har aktivt arbetat för att försvaga ambitionsnivån i flera viktiga miljölagstiftningar. 

Skyttedal lämnade nyligen KD, men då de granskade omröstningarna skedde företrädde hon partiet.

Uselt
Röstat sämst för miljön har Sverigedemokraternas två parlamentariker och den politiska vilden Peter Lundgren, som endast röstat bra för miljön i 5–9 procent av omröstningarna. Johan Nissinen (SD) har motsatt sig flera miljölagstiftningar samt engagerat sig mot dessa i till exempel debatter.

Naturskyddsföreningen
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV