Radar · Inrikes

Lag om visitationszoner klubbad i riksdagen

Polismärke.

Idag röstade riksdagen ja till att införa visitationszoner. Det innebär att polisen från den 25 april får rätt att införa så kallade säkerhetszoner och inom de områdena har möjlighet att bland annat kroppsvisitera personer som befinner i området, utan misstanke om brott. 

Röstresultatet blev jämnt: 151 röster för och 148 röster mot. De partier som röstade emot var Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Kritiken från oppositionen har bland annat handlat om risken för diskriminering. 

– Risken är stor att förslaget leder till rasprofilering. Med de regler som finns i dag vittnar unga med utländsk bakgrund om att de blir visiterade gång på gång, utan att polisen hittar något, sade Mattias Vepsä (S) i debatten inför riksdagsbeslutet.

Han konstaterade också att han saknat en möjlighet till insyn under lagstiftningsprocessen, trots att han fått höra att det skulle finnas insyn och möjlighet att vara med och diskutera. 

– Jag har inte så vitt jag vet sett några referensgrupper, det har funnits knutet till den här departementsserien ett antal personer från bland annat polismyndigheten och BRÅ, vad jag har läst mig till så saknar jag både civila samhällets olika erfarenheter eller andra möjligheter /…/ för att få en bredd i lagstiftningsarbetet.

Regeringspartierna argumenterade å sin sida för att syftet är att ge polisen bättre verktyg för att motverka gängkonflikter och att det trots allt kommer att krävas sakliga skäl för att genomföra en kroppsvisitering. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV