Radar · Djurrätt

Nya direktiv ska motverka att sjuka hundar prisas

Det har införts förbud mot avel på trubbnosiga cavalier king charles spaniel i Norge.

Efter kritik mot att hundar prisas för ett utseende som gör dem sjuka har domaranvisningar uppdaterats. Samtidigt avslöjar en studie att hundar med lång nos lever längre än så kallade trubbnosar, som fransk bulldog och mops.

Att hundar som har avlats fram med korta nosar ofta får andningsproblem och olika hudsjukdomar har varit känt länge. För att ”öka berörda parters medvetenhet om exteriöra och mentala överdrifter och dess påverkan på våra hundars välfärd”, har ett dokument som sätter fokus på detta använts som komplement till rasstandarden vid svenska hundutställningar sedan 2009, rapporterar Svenska kennelklubben.

Dokumentet som tidigare kallades för Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) har nu bytt namn till Breed specific instruktions (BSI). Namnbytet ska bland annat göra att det riktar sig mer mot uppfödare. I en revidering av dokumentet har också texter förkortas och det har lagts till illustrationer. 

”Ändringarna hoppas leda till att mer uppmärksamhet riktas mot exteriöra och mentala överdrifter oavsett ras och att dessa inte premieras på våra utställningar och i förlängningen inte heller används i avel”, skriver Svenska kennelklubben i ett pressmeddelande. 

Förbjuden avel

Dokumentet är gemensamt för alla nordiska länder. Men i Norge har man gått ännu längre. I oktober förra året slog en dom i hösta instans fast att avel på cavalier king charles spaniel strider mot djurskyddslagen. Avel på engelsk bulldog tillåts efter domen endast inom ett specifikt avelsprogram, rapporterar Tidningen djurskyddet.  Rättsprocessen har pågått sedan 2021, då en ny paragraf i djurskyddslagen gjorde det möjligt att hålla klubbar och organisationer ansvariga för oetisk avel. 

Syre har tidigare rapporterat om hur en hundägare med avelsförbud, därför att hundarna var för sjuka, fick ta emot priser på flera utställningar. Veterinären Jonna Johansson, som anmält hundägaren, menade att många som har brakycefala raser inte förstår att deras djur är sjuka. 

– Det är så allmänt erkänt, andningen och övriga problem som trubbnosheten ger dessa individer. Man blir så van vid det att det blir normaliserat. Speciellt i utställnings- och uppfödarkretsar. Man ser inte att man utsätter djuren för ett lidande. Och det är onödigt lidande, men ändå fortsätter de att avla fram samma lidande gång på gång, kommenterade hon till Syre. 

Nu har en studie visat att trubbnosade hundar inte lever lika länge som motsvarande långnosade raser, rapporterar Veterinärmagazinet. I studien som publicerades i tidskriften Scientific reports har brittiska forskare analyserat 584 734 hundar, både av blandras och renrasiga. Hundar med kort nos hade 40 procent ökad risk för ett kortare liv och en medianlivslängd på 11,2 år. Dvärgtax, som har en längre nos, har en medianlivslängd på 14 år, medan fransk bulldogs livslängd bara var 9,8 år.