Radar · Miljö

19 miljoner till miljöorganisationerna – de fick statligt bidrag

Det statliga stödet ska gå till miljöorganisationer som bidrar till att uppfylla miljömålen.

Naturvårdsverket har nu beslutat om hur det statliga stödet till miljöorganisationer ska fördelas i år. Totalt får 32 organisationer dela på 19 miljoner kronor, en miljon mindre än i fjol.

Det statliga stödet som Naturvårdsverket beslutar om går till miljöorganisationer som bidrar till att uppfylla miljömålen. 

– Bidragen stödjer civilsamhällets viktiga roll i miljöarbetet. Det arbete som de aktuella organisationerna gör bidrar totalt sett till nästan samtliga miljömål. I detta ingår många viktiga aktiviteter som till exempel miljöövervakning av hotade arter, praktiskt naturvårdsarbete och informationsspridning om och engagemang i klimatfrågan, säger Marie-Louise Rydén, enhetschef på Naturvårdsverkets miljömåls- och kunskapsenhet, i ett pressmeddelande.

I år delas det ut en miljon mindre än förra året, och sex miljoner mindre än 2022, då totalt 25 miljoner delades ut

Nytt för i år är att bidrag också beviljats till organisationer som jobbar med kärnavfallsfrågor.

De två föreningar som får mest bidrag är Håll Sverige rent (4 miljoner) och Airclim (5 miljoner). (Airclim är ett Luftförorenings- och klimatsekretariat som drivs av miljöorganisationerna Fältbiologerna, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.) Detta har bestämts av regeringens regleringsbrev till Naturvårdsverket. De övriga organisationerna beslutar Naturvårdsverket själva om. 

Av dessa är det Naturskyddsföreningen som får mest: 2 246 000 kronor. Därefter kommer Sveriges hembygdsförbund som tilldelas Håll Sverige Rent kronor och Riksförbundet svensk trädgård som får 860 000 kronor. 

Totalt har 17 organisationer fått avslag på sin ansökan om bidrag. Detta då Naturvårdsverket bedömt att de inte uppfyller villkoren för bidraget. 

Bland dessa organisationer syns bland annat Klimatriksdagen, som tidigare år fått stöd. (2022 fick föreningen 159 000 kronor och 2023 fick de 104 000 kronor.) Anledningen till att de inte fått stöd i år är att Naturvårdsverket skärpt sina villkor för vilka föreningar som kan få stöd. Numera godkänns inte föreningar som har företagsmedlemmar med i sin förening, uppger Naturvårdsverket till Syre.

Fakta: De fick bidrag 2024 (beviljad summa inom parentes)

Håll Sverige Rent (4 000 000)

AirClim (5 000 000)

Naturskyddsföreningen (2 246 000)

Sveriges hembygdsförbund (1 400 000)

Riksförbundet Svensk Trädgård (860 000)

Koloniträdgårdsförbundet (740 000)

Fritidsodlingens Riksorganisation (633 000)

Svenska byggnadsvårdsföreningen (360 000)

Svenska Rovdjursföreningen (348 000)

Jordens Vänner (276 000)

Svenska Botaniska Föreningen (270 000)

Älvräddarna (256 000)

Föreningen svenskt landskapsskydd (242 000)

FOBO Förbundet Organisk-Biologisk Odling (232 000)

Fältbiologerna (198 000)

Gröna Mobilister (153 000)

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas (152 000)

Förbundet Sveriges Småbrukare (151 000)

Sveriges entomologiska förening (150 000)

Coalition Clean Baltic (149 000)

Klimataktion Riks (139 000)

Svenska biodynamiska föreningen (128 000)

Den Goda Jorden (121 000)

Protect Our Winters Sweden (121 000)

Sveriges Mykologiska Förening (112 000)

Renoveringsraseriet (103 000)

Ekomodernisterna (98 000)

Klimatklubben (92 000)

BatLife Sweden (85 000)

Fair Action (84 000)

Våra barns klimat (52 000)

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (49 000)

Källa: Naturvårdsverket

De fick avslag: 

Architects Climate Action Network (ACAN) Sverige

Museum & Arkiv på Kivik

Svenska Hemslöjds­föreningarnas Riksförbund (SHR)

Ätbart

Föreningen Naturfotograferna

Föreningen Skogens mångbruk

Snittblomsodlare i Sverige

HoloHouse

Klimatriksdagen

Järnvägsfrämjandet

Föreningen Social Venture Network Sweden

Gullspångsälvens vattenråd

Medveten konsumtion

Förbundet Svensk Fäbodkultur

Ekomatcentrum

Föreningen Cradlenet

Östersjölaxälvar i Samverkan

Källa: Naturvårdsverket
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV