Radar · Miljö

25 miljoner som delades ut till miljöorganisationer – de fick mest!

Sverige är värd för Världsmiljödagen och ett FN-möte i Stockholm i juni, och regeringen har stärkt anslaget till ideella miljöorganisationer med fem miljoner kronor jämfört med i fjol.

Naturvårdsverket delade i år ut 25 miljoner i statligt stöd till 33 av 36 ideella miljöorganisationer som sökt bidrag.

Nu är det klart vilka som får ta del av de 25 miljoner kronor som Naturvårdsverket fördelar till ideella miljöorganisationer som bidrar till att uppfylla miljömålen. 25 miljoner är 5 miljoner mer än förra året.

Allra mest, 5 miljoner var, får Håll Sverige rent och Airclim. Bakom Airclim står miljöorganisationerna Fältbiologerna, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF.

Att dessa två föreningar, Håll Sverige Rent och Airclim, får mest har regeringen bestämt och inte Naturvårdsverket –  i enlighet med Naturvårdsverkets regleringsbrev från regeringen:

Bidrag till ideella miljöorganisationer
• 5 000 000 kronor ska betalas ut som bidrag till organisationen Håll Sverige Rent för arbete med att generera och förmedla kunskap och erfarenheter som bidrar till minskad nedskräpning.
• 5 000 000 kronor ska betalas ut som bidrag till organisationen Luftförorenings- och klimatsekretariatet (AirClim) för dess arbete med att skapa och förmedla kunskap i syfte att minska utsläppen av luftföroreningar, inklusive växthusgaser. ”– Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Naturvårdsverket

Vilka organisationer som ska tilldelas resten av summan har Naturvårdsverket själva beslutat om.

– De organisationer som får bidrag fokuserar på bland annat klimat, CSR, fågelskydd, utveckling av järnvägen med mera, kommenterar Tom Liffen, handläggare på Kunskapssamordningsenheten, i ett pressmeddelande.

Mest av Naturvårdsverket fick Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen fick tre miljoner kronor, följt av Riksförbundet svensk trädgård, 1 250 000 kronor, och därefter Sveriges hembygdsförbund, 1 200 000 kronor.

Minst får Ekomatcentrum, 120 000 kronor, Framtidsjorden, som får 114 000 kronor och Våra barns klimat som får 80 000 kronor.

Tre föreningar hade sökt bidrag men blev utan. Föreningen Jaktkritikerna, föreningen Städa Sverige och Svenska Samernas riksförbund.

I sin motivering till avslag skriver Naturvårdverket att Jaktkritikernas ”huvudsakliga syfte bidrar inte till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen” och att Städa Sverige ”har mindre än 100 medlemmar med rösträtt”.

Och Svenska Samernas riksförbund får inget bidrag för att de enligt stadgarna verkar ”för sina medlemmars ekonomiska intressen”.

Hela listan: 33 organisationer fick stöd – 3 fick inte

    Organisation    Beviljat belopp (kr)
1    Håll Sverige Rent    5 000 000
2    AirClim    5 000 000
3    Naturskyddsföreningen    3 000 000
4    Riksförbundet Svensk Trädgård    1 250 000
5    Sveriges Hembygdsförbund    1 200 000
6    Birdlife Sverige    1 006 000
7    Koloniträdgårdsförbundet    995 000
8    Fritidsodlingens Riksorganisation    994 000
9    Svenskt Landskapsskydd    514 000
10    Östersjölaxälvar i Samverkan    500 000
11    Svenska FN-förbundet    490 000
12    Svenska Rovdjursföreningen    486 000
13    Jordens Vänner    450 000
14    Svenska Botaniska Föreningen    384 000
15    Medveten Konsumtion    349 000
16    FOBO Förbundet Organisk-Biologisk Odling    325 000
17    Fältbiologerna    300 000
18    Älvräddarnas Samorganisation    300 000
19    Coalition Clean Baltic    247 000
20    Miljöbron    221 000
21    Biodynamisk Föreningen    200 000
22    Den Goda Jorden    195 000
23    Sveriges Mykologiska Förening    183 000
24    Protect Our Winters    178 000
25    Social Venture Network Sweden    171 000
26    Klimataktion Riks    161 000
27    Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet    160 000
28    Klimat Riksdagen    159 000
29    Förbundet Svensk Fäbodkultur och Utmarksbruk    145 000
30    Fair Action    123 000
31    Ekomatcentrum    120 000
32    Framtidsjorden    114 000
33    Våra Barns Klimat    80 000

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV