Radar · Miljö

Nytt värmerekord – varmaste 12-månadersperioden som uppmätts

Värmebölja i Mexiko, en apa får vätska.

Den senaste 12-månadersperioden var den varmaste som uppmätts uppger EU:s klimattjänst Copernicus i en ny bulletin.

Juni var den varmaste månaden som uppmätts och slog därmed det tidigare rekordet för månaden (2023) med 0,14 grader. Måndsrekordet var det 13:e i följd. Copernicus skriver vidare i sin senaste bulletin att den globala medeltemperaturen för de senaste 12 månaderna (juli 2023 – juni 2024) är den högsta någonsin, med 0,76 grader över genomsnittet 1991-2020 och 1,64 grader över det förindustriella genomsnittet för 1850-1900.

Att uppvärmningen överskridit 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer under perioden betyder inte att Parisavtalets mål om att sträva mot att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, redan är bommat. Det då målet bedöms över flera decennier. Däremot väntas det överskridas någon gång under 2030-talet, enligt FN:s klimatpanel, under ett ”business as usual” scenario.

Värmeböljor i flera länder

En bidragande orsak till att månadsrekorden brutits under de senaste 12 månaderna kan vid sidan av våra ökande utsläpp av koldioxid, också härledas till väderfenomenet El Niño som driver upp temperaturen. Fenomenet väntas nu klinga av – och istället bytas ut mot La Niña som väntas få den genomsnittliga temperaturen att under en period minska.

De senaste månaderna har värmeböljor med extrema temperaturer drabbat länder och regioner som Indien, Saudiarabien, Mexico, USA, Grekland och Gaza. Värmeböljor är den klimatextrem som oftast kan härledas till den pågående uppvärmningen, då vi redan pressat upp den globala genomsnittstemperaturen med runt 1,2 grader har vi gjort utgångsläget för de naturliga variationer som alltid skett högre.

– I de flesta fall när vi analyserar värmeböljor ser vi en koppling, har meteorologen Gabriele Messori, tidigare sagt i en intervju med Syre.

Även i havet har extrema temperaturer uppmätts. Som Syre tidigare rapporterat började de exceptionella temperaturerna för ytvattnet globalt den 13 mars i fjol – och började först i dagarna sjunka till fjolårets nivåer. Höga temperaturer i ytvattnet kan dunderladda orkaner, så som Beryl som nu drar in över Texas och som redan orsakat stor förödelse i Karibien.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV