Radar · Inrikes

Rapport: Bidragstak och jobbskatteavdrag har ”sannolikt små effekter”

Pressträff med statsminister Ulf Kristersson, finansminister Elisabeth Svantesson, äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

I sin senaste rapport kritiserar Finanspolitiska rådet regeringens fokus på jobbskatteavdrag och bidragstak som ett sätt att motivera fler till arbete. ”Dessa åtgärder har sannolikt små effekter när drivkrafterna redan är starka”, skriver rådet.

Förra året presenterade regeringen planer på att införa ett bidragstak. Tanken med det är att se till att en person med försörjningsstöd inte ska kunna få mer i stöd än vad hon hade fått om hon hade ett jobb med en lön som motsvarar de flesta kollektivavtals lägstalöner. Syre har tidigare rapporterat om detta och att det främst riskerar att drabba barnfamiljer med flera barn som därmed har höga utgifter. 

Nu kritiseras planerna av Finanspolitiska rådet som släppte en ny rapport under måndagen. Rådet menar att regeringens fokus på att öka personers motivation till att jobba, genom åtgärder såsom ytterligare jobbskatteavdrag och bidragstak, sannolikt har ”små effekter när drivkrafterna redan är starka”. 

Andra lösningar

Sammantaget står cirka en halv miljon personer varaktigt utan arbete i dag, enligt rapporten. Enligt regeringen är en viktig förklaring bristande ekonomiska drivkrafter, men det håller inte Finanspolitiska rådet med om.

”Vi bedömer dock att utbytet av arbete är stort för de allra flesta. Viktigare förklaringar är problem med matchning och bristande eller svårbedömd kompetens”, skriver Finanspolitiska rådet och fortsätter:

”Mer uppmärksamhet bör i stället riktas mot att öka antalet arbetslösa i yrkesutbildning och få fler subventionerade anställningar till stånd”.

”Bygga på forskning”

Exempel på åtgärder som rådet föreslår är att ändra styrningen av Arbetsförmedlingen, se till att minska risken för företag som använder anställningssubventioner och ”intensiva förmedlingsinsatser i offentlig regi”.

”Åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken bör i högre grad bygga på forskningsresultat och beprövad erfarenhet”, avslutar rådet. 

Frågan om bidragstak är just nu under utredning och ska presenteras för regeringen senast den 1 december i år. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV