Glöd · Debatt

Replik: ”Global intifada” och ”vapenvila nu” går inte ihop

Föreningen Handala håller en manifestation för Palestina i Norrköping i november 2023.

Kristofer Åberg skriver, med två lokaltidningar som källor, att Ulf Karlström i Norrköping vägrat ta avstånd från Hamas. Ulf Karlström har uppmanat Kristofer Åberg att läsa mer än bara tidningsrubrikerna – men brödtexten säger samma sak, svarar Åberg.

DEBATT. Ulf Karlström skapade rubriker under hösten när han deltog i möten som försvarade Hamas terror. Tidningsrubrikerna talade sitt tydliga språk när de citerade Karlström: ”Jag kommer aldrig att fördöma Hamas offentligt”.

I Syre 21/2 påstår han att det är lögner och förtal att hänvisa till detta, och att brödtexten i artikeln skulle visa på något annat. Det gör den inte. I artikeln ursäktar Karlström Hamas terror, och på en fråga om han fördömer Hamas handlingar den 7 oktober säger han på nytt: ”Nej, det kommer jag aldrig att göra”. I en annan artikel om att ABF avbryter samarbetet med Palestinagruppen Handala skriver Folkbladet: ”Vi fördömer inte Hamas, klargör Palestinagruppens Ulf Karlström”.

Socialdemokraten Widar Andersson skrev apropå allt detta att ”Norrköping visar upp sig med judehat och stöd för Hamas”. Även Vänsterpartiet fördömde de uttalanden som gjorts. Den demokratiska vänstern är alltså enad mot detta.

Socialdemokratiska Israelvänner har i alla år strävat efter fred och tvåstatslösning, så även nu. Kampen med palestiniernas rätt att slippa ockupation och blockad måste gå hand i hand med israelers rätt att kunna leva i fred – detta efter alla hundratals år med antisemitiska massmord.

Från de vänsterextrema och ofta konspirationsteoretiska grupper som ligger bortanför Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, där har man gjort tvärtom. Där har man förespråkat motsatsen till vapenvila – istället har man efterfrågat väpnad kamp, ”global intifada” och krig mot Israel.

Detta syntes senast i helgens demonstrationer mot Israel, där en av banderollerna löd ”intifada till seger”. Intifada i dessa sammanhang är alltså den våg av självmordsattentat som Hamas och andra grupper utförde mot civila israeler i början av 2000-talet. Strax jämte banderollen såg man flaggor med hammaren och skäran. Det handlar alltså om att 60/70-talets kommunistiska våldsromantik har bytts ut mot ett hat mot världens enda judiska stat. Detta cyniskt nog med palestinierna som brickor i spelet.

Palestinagrupperna och Ulf Karlström har båda påpekat att Ulf Karlström när det ovan nämnda mötet hölls inte var företrädare för Palestinagrupperna i Norrköping. /Syres debattredaktion