Radar · Fred

Kritiker mot DCA kraftsamlar inför riksdagsbeslut

Demonstranter på Sergel torg.

Den 4 maj protesterade kritiker mot DCA-avtalet på Sergels torg i Stockholm, ett par dagar innan riksdagen väntas få regeringens proposition.
– Jag vill att alla ska läsa avtalet och sätta sig in i vad det innebär att USA får frihet i Sverige, säger aktivisten Eva Myrdal.

DCA kallas det bilaterala militära samarbetsavtalet mellan Sverige och USA. Samarbetet ger USA tillgång till 17 svenska militärbaser samt flygplatser och hamnar, men även till att lagra försvarsmaterial som stridsfordon, ammunition och vapensystem i Sverige.

Eva Myrdal skriver i ett pressmeddelande inför dagens demonstration att ”DCA-avtalet innebär uppgivande av väsentliga delar av Sveriges suveränitet och total underkastelse under USA, att det strider mot svensk grundlag och inte på något sätt bidrar till försvar av Sverige utan tvärtom gör vårt land till uppmarschområde för krig”.

Vad är kritiken mot DCA?

– För det första är kritiken mot att det inte har varit en öppen diskussion för medborgarna. När vi letar upp avtalet och propositionen tycker vi att regeringen lagt sig helt platt för Förenta staterna. Vi är en liten kille utan muskler och regeringen erbjuder den största makten 17 militärbaser, där ska amerikanska regler gälla. De tar hit amerikansk personal och vapen utan att vi har insyn och kan hindra. Vi ger upp Sveriges suveränitet, säger Eva Myrdal, och fortsätter:

– För det andra att eftersom USA sluter liknande avtal med Finland och Danmark betyder det att USA får ett sammanhängande militärområde från Island till Barents hav. Våra grannländer har drivit på att få med skrivelser mot att ha kärnvapen på det egna territoriet, det är det minsta vi skulle göra! Nu är vi Nordens löjligaste land som låter USA få allt de vill.

I Sveriges DCA-avtal med USA finns det inte, till skillnad mot Norges och Danmarks, förbehåll mot att kärnvapen förs in eller placeras i Sverige. Finland har en nationell lagstiftning som förbjuder kärnvapen.

”Inga behov eller skäl”

Regeringen beskriver på sin webbplats DCA som en ”naturlig utveckling” av Sveriges och USA:s samarbete, att avtalet skapar förutsättningar för amerikanskt militärt stöd om säkerhetsläget kräver och handlar om att reglera förutsättningarna för amerikanska styrkor, från amerikansk militärpersonals rättsliga status till förhandslagring av materiel.

”DCA-avtalet bygger på svenskt samtycke samt på full respekt för svensk lagstiftning, suveränitet och våra internationella förpliktelser. Det tillträde som amerikansk personal kommer att ha till svenska anläggningar kommer att vara noggrant reglerat. USA har också åtagit sig att i förväg informera svenska myndigheter om vilken materiel samt hur mycket som de amerikanska styrkorna avser att ta in på svenskt territorium”, skriver försvarsminister Pål Jonson (M) i debattartikeln Därför behöver Sverige DCA-avtalet i Svenska Dagbladet.

När han signerade avtalet på amerikanska Pentagon i december 2023 uppgav han till SVT Nyheter att det inte kan bli tal om kärnvapen på svenskt territorium.

– Nej, den svenska positionen är välkänd. Vi ser inga behov eller skäl att ha kärnvapen på vårt territorium, och det har också USA sagt att man respekterar, säger Pål Jonson till nyhetskanalen.

”Begränsad insyn”

Även Kerstin Bergeå, ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen, motsätter sig DCA-avtalet och är kritisk mot permanenta amerikanska baser i Sverige.

”Avtalet ska implementeras utifrån svenskt samtycke, lagstiftning och suveränitet. Inga verifikationsmöjligheter finns dock inskrivna i avtalet och Sverige kommer att ha begränsad insyn i amerikansk verksamhet här”, skriver hon i debattartikeln DCA-avtalet öppnar för kärnvapen i Sverige i Aftonbladet.

Fredsorganisationen kräver ett skriftligt förbehåll mot kärnvapen på svenskt territorium för att garanteras att inte heller framtida regeringar tillåter kärnvapen i Sverige.

Eva Myrdal arbetar tillsammans med andra i Arbetsgruppen mot DCA för att informera människor.

– Vi kan säga nej. Vi kan driva på ändringar. Ju mer vi kämpar för att få det bättre nu, desto bättre kan vi stå på oss mot en krigspolitik som vi kan tvingas in i under USA, säger hon.

DCA-avtalet måste godkännas av Sveriges riksdag, där väntas det tas upp för beslut den 18 juni 2024.

Försvarsavtalet mellan USA och Sverige

DCA står för Defence cooperation agreement och USA har ingått liknande avtal med flera länder.

Avtalet reglerar praktiska frågor för USA:s militär i värdlandet, som tillträde för amerikanska förband, skattefrågor och möjlighet till förhandslagring av materiel. DCA pekar även ut platser som är fokus för samarbetet mellan USA och landet.

DCA utgår delvis från Natos avtal, Nato SOFA, om statusen för Natos medlemsstaters styrkor i ett annat Natolands territorium.

Finlands utrikesministerium och TT (SVD)
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV