Radar · Arbetskritik

Flera arbetsplatser testar fyradagarsvecka i höst

Bild på en korridor med öppna dörrar

Frågan om arbetstidsförkortning har lyfts från såväl fackligt håll som nu i S. På ämnet inleds till hösten en pilotstudie där ett antal arbetsplatser i Sverige ska testa en fyradagarsvecka.

Den 1 november ska den sex månader långa pilotstudien inledas, där en kortare arbetsvecka kommer att testas och utvärderas, rapporterar Dagens Nyheter. Anna-Carin Alderin, svensk representant för organisationen 4 Day Week Global, uppger att hon är intresserad av möjligheterna att ”jobba smartare” och få tid till återhämtning.

– Kunskap från nya internationella studier och den snabba utvecklingen inom AI bör få oss att utmana vår syn på 40-timmarsveckan. Men snarare än en polariserad politisk debatt hade jag önskat att samhällsaktörer samverkade för att utforska vilka förutsättningar arbetsgivare har för ökad hållbarhet och produktivitet, säger hon till tidningen.

Forskarteam följer experimentet

Under experimentet ska medarbetarna jobba 80 procent med bibehållen lön. Nu pågår rekryteringen och hittills är fem arbetsplatser med, men målet är att det ska bli omkring 20.

Försöket följs av ett forskarteam, som leds av Lena Lid Falkman, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och lektor vid Karlstads universitet. Hon uppger att de kommer att undersöka hur anställda kan leverera lika mycket jobb på kortare arbetstid och vad de gör med fritiden.

År 1919 infördes i Sverige åtta timmars arbetsdag och 1973 fem dagars arbetsvecka. Men nu hörs nya krav av flera fackförbund och nyligen meddelade Annika Strandhäll, som ingår i Socialdemokraternas arbetsgrupp för ett hållbart arbetsliv, att arbetstidsförkortningar blir ett förslag på ny politik som partiets kongress ska rösta om, rapporterade SVT Nyheter.

Svenskt Näringsliv: ”Förödande”

Men Svenskt Näringsliv menar att arbetstidsförkortning skulle vara ”förödande för svensk ekonomi” i en debattartikel i Dagens Nyheter den 26 april.

”Våra beräkningar visar att om Sverige inför en 35-timmarsvecka får vi ett produktionsfall på 8 procent – och sänker bnp med 500 miljarder per år”, skriver Svenskt Näringslivs Mattias Dahl, chef för arbetsgivarfrågor, och Karin Johansson chef för näringspolitik och opinionsbildning.

Den ideella organisationen 4 Day Week Global samarbetar med universitet som Boston och Cambridge för att studera effekterna av kortare arbetsveckor och har tidigare till exempel koordinerat en studie i Storbritannien med 61 företag, som Syre har rapporterat om.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV