Radar · Migration

Dom: Minderårig hade rätt att återförenas med familj – även som myndig

Familj går i snön

En minderårig asylsökande hade rätt till familjeåterförening, även då han fyllde 18 under ansökningsprocessen. Det meddelade EU-domstolen i en dom i veckan.

En ensamkommande flykting från Syrien som var 16 år när han kom till Österrike och som fått flyktingstatus där, hade rätt att återförenas med sin familj. Det menar EU-domstolen i sin dom.

En österrikisk domstol hade tidigare avslagit hans ansökan med motiveringen att han skulle fylla 18 år under ansökningstiden. De påpekade också att familjen lämnat in sin ansökan en dag för sent. Men dessa motiveringar godtog alltså inte EU-domstolen, skriver Infomigrants.

Domstolen lutar sig mot en tidigare dom i EU-domstolen, som också den slår fast att det inte spelar någon roll om den sökande fyller 18 år under ansökningens gång. 

Domstolen konstaterar att familjeåterförening måste ges rättslig prioritet. Annars kan lokala myndigheter över hela EU medvetet dra ut på processen för att undvika att familjerna i fråga återförenas.

Domen får betydelse också när det gäller de tidsgränser som finns för att lämna in ansökningar om familjeåterförening. Några tidsgränser gäller alltså inte i de fall där den sökande är minderårig vid ansökningstillfället. 

Tack vare domen kan den då 16-årige flyktingen, som nu hunnit bli 24 år, återförenas med sina föräldrar och sin syster, skriver Infomigrants.

När Sverige fick en ny asyllag 2021 innebar det bland annat striktare regler för familjeåterförening. Många kritiker menade att reglerna inte skulle leda till en bättre integration, utan snarare familjesplittring och försämrad hälsa hos asylsökande och flyktingar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV