Zoom

Ny basinkomst i EU under gemensam flagg

Rum med rosa belysning, mycket folk, en ballong med Fi:s logga och en EU flagga. från 2014.

Feministiskt initiativ (Fi) och Partiet Vändpunkt (PV) driver en ny sorts basinkomst jämfört med tidigare. Det är för att Basinkomstpartiet fått inflytande över den i EU-valet. ”Fokus har flyttat”, säger Paula Dahlberg, som står som första namn på EU-listan.

Feministiskt initiativ (Fi) och Partiet Vändpunkt (PV) ställer upp tillsammans i EU-valet den 9 juni. Inför senaste riksdagsvalet insåg partierna att de delade många värderingar och politiska ståndpunkter och inledde då ett samarbete. Nu fördjupas det under den gemensamma flaggen Värdigt liv.

– Det känns väldigt bra, säger Paula Dahlberg, Partiet Vändpunkts ena talesperson och första namn på den gemensamma EU-listan.

Båda partierna driver sedan tidigare att basinkomst borde införas i Sverige. Men de har haft lite olika definitioner av hur denna basinkomst skulle se ut, se faktaruta. När partierna nu samarbetar i Värdigt liv har deras ideér slagits ihop, men också förändrats.

– I EU-valplattformen har Basinkomstpartiet varit med och utformat politiken kring basinkomst, säger Paula Dahlberg.

Paula Dahlberg är Partiet Vändpunkts ena talesperson. Hens namn står först på EU-listan för Värdigt liv som är ett gemensamt samarbete med Feministiskt initiativ. Hon är även krönikör för Syre.

Basinkomstpartiet är det absolut minsta partiet som driver frågan om basinkomst. Vid förra riksdagsvalet valde 374 medborgare att lägga sin röst på dem. Eftersom partiet är ett enfrågeparti kunde de inte ha med talespersoner på listan till EU-parlamentet, men Basinkomstpartiet kommer ändå samarbeta med Värdigt liv genom att driva på frågan om basinkomst inför valet, enligt Paula Dahlberg. 

Mycket pengar

Basinkomstpartiet tänker sig en basinkomst som delas ut till alla i Sverige, även de rikaste, så kallad universell basinkomst. Många som har räknat på en sådan basinkomst utgår från att finansieringen helt eller delvis sker genom högre skatter för medel- och höginkomsttagare. Det innebär att personer över en viss inkomst i slutändan inte får behålla basinkomsten i plånboken, eftersom en höjd inkomstskatt leder till att de betalar tillbaka samma summa eller mer än så i skatt. Men ett sådan omfördelning vill inte Basinkomstpartiet ha, vilket vi ska återkomma till.

Orsaken till att många räknar med höjda skatter för hög- och medelinkomsttagare, liksom att en mängd andra nya skatter borde införas, exempelvis nya klimatskatter, är att det handlar om så enormt mycket pengar som måste in för att finansiera en basinkomst som är universell och relativt hög. Summan för att betala ut en basinkomst på runt 10 000 kronor i månaden till alla invånare i Sverige skulle bli 105 miljarder kronor. Det är att jämföra med statens intäkter på 179,2 miljarder kronor i månaden, enligt Ekonomistyrningsverket. Införs inga nya skatter skulle nästan 59 procent av alla statens intäkter som i dag går till bland annat skola, vård, omsorg, jobbskatteavdrag, miljöprojekt, sparande och försvaret gå till denna universella basinkomst.

Finska beräkningar

När finska socialdepartementet förra året gjorde mikrosimuleringar över möjliga effekter av en basinkomst utgick de från att finansieringen av en universell basinkomst på drygt 8 000 kronor enbart skulle ske med högre skatter på inkomst, företagande och kapital. Det skulle leda till att medelklassen fick lägre inkomst än tidigare. Hälften av medelklassen skulle få en inkomstminskning på 5-10 procent. De som skulle förlora mest på basinkomsten skulle vara den övre medelklassen i den åttonde inkomstdecilen. Samtidigt skulle majoriteten av de med lägst inkomst tjäna på basinkomsten. 

I den parlamentariska utredning som tillsattes av den förra regeringen i Finland, ledd av Sanna Marin, utreddes aldrig hur finländarnas vilja att arbeta skulle påverkas om alla fick basinkomst. Foto: Martin Meissner /AP/TT

Även Syres chefredaktör Lennart Fernströms beräkningar utgår från en omfördelning, där hög- och medelinkomsttagare inte får behålla basinkomsten i plånboken. Dessutom har han räknat på stora besparingar på bland annat försvaret och ökade klimat- och miljöskatter. 

Partiet Vändpunkt och Feministiskt initiativ har också tänkt sig att basinkomsten ska finansieras genom bland annat högre skatt för medel-och höginkomsttagare. 

Mer till höginkomsttagare

Men i EU-samarbetet ser det en aning annorlunda ut. Nu har Värdigt liv influerats av Basinkomstpartiet gällande finansieringen. Basinkomstpartiet anser att vissa höginkomsttagare ska få mer pengar än i dag via basinkomsten. 

– Det är lite samma tänk som med barnbidraget, säger Paula Dahlberg, som ser framför sig en basinkomst på ungefär 10 000 kronor i månaden även om summan behöver utredas.

Hur har ni tänkt att det ska finansieras?

– Det är inte alls speciellt svårt, säger hen. 

Först säger Paula Dahlberg att den universella basinkomsten i princip skulle finansiera sig själv på grund av att byråkratin i försörjningsstödet, a-kassan och socialförsäkringen skulle minska. När Syre ifrågasätter att det skulle räcka, hävdar hen att en ekonom räknat på detta, enligt en artikel hon läst för några år sedan. Vem det är kan hen dock inte svara på. 

Sedan tar hen upp att Värdigt liv tänker sig att basinkomsten även ska finansieras med hjälp av höjd skatt på maskiner, att man sparar in pengar på cirkulär ekonomi och höjd moms. Värdigt liv vill också omfördela statens pengar och ta mer pengar från företagens vinster, snarare än att beskatta individer.

”Eftersom Basinkomstpartiet är med i samarbetet så har fokus flyttat”, skriver Paula Dahlberg senare på sms. 

Dagen efter tar hen dock tillbaka att Värdigt liv helt utesluter höjd inkomstskatt för höginkomsttagare.

– Jag skrev lite för absolut. Vad vi menar är att det måste utredas vad som blir den bästa lösningen. Vi vill undvika högre inkomstskatter genom att i första hand titta på andra skatter i stället. Men räcker inte det så kommer vi höja skatten för höginkomsttagare. För medelinkomsttagare vill vi undvika det så långt det går.

Behålla övriga ersättningar

När det gäller vad som ska hända med övriga bidrag och sociala ersättningar skiljer sig dock Värdigts liv syn på skyddsnätet helt tydligt från Basinkomstpartiets. Det senare tänker sig att alla andra ersättningar skulle försvinna och ersättas med en basinkomst, vilket skulle innebära att medelinkomsttagare som arbetat mycket och sedan blir sjuka eller arbetslösa får mycket lägre inkomst än i dag. 

Här behåller Värdigt liv i stället samma idé som både Feministiskt initiativ och Partiet Vändpunkt har, och som innebär att basinkomsten enbart ska ersätta försörjningsstödet, tidigare kallat socialbidrag, och exempelvis den lägsta nivån i sjukersättningen. Bidragen utöver den lägsta nivån ska finnas kvar. Det var för övrigt den typen av basinkomst som Finlands socialdepartement räknade på.

Samtidigt som Värdigt liv vill införa en basinkomst ser de också framför sig att pengarna ska räcka till en generös välfärdsstat. Partiet vill också ha nerväxt och anser att det är ”bullshit” att tillväxt behövs för att finansiera skola och omsorg, vilket många ekonomer hävdar.

Vill ni verka för att basinkomsten ska införas över hela EU?

”Ja, absolut, det är därför det är huvudfråga för oss i EU-valet”, skriver Paula Dahlberg på sms. 


Två olika sorters basinkomst

Partiet Vändpunkt vill ha en så kallad universell basinkomst som går till alla, oavsett hur hög eller låg inkomst du har. Sedan skulle staten ta tillbaka basinkomsten från medel- och höginkomsttagare i form av höjda skatter för de grupperna.

Feministiskt initiativs idé om basinkomst är å andra sidan att basinkomsten aldrig ska delas ut till höginkomsttagare, utan enbart direkt till dem med under en viss inkomst för att sedan trappas av ju högre inkomst du får.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV