Radar · Inrikes

Arbetslösheten fortsatte öka – liksom antalet ”sysselsatta”

Antalet sysselsatta personer uppgick i november till 5 180 000, vilket är en ökning med 20 000 personer jämfört med november 2022.

Sysselsättningen ökar, dock i avtagande takt, samtidigt som fler blev arbetslösa. Det visar data från Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) från SCB.

8 000 fler var arbetslösa i november i jämförelse med samma månad 2022, totalt var cirka 254 000 personer arbetslösa i november, enligt statistik från SCB. Varav 123 000 var kvinnor och 131 000 var män.

Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år ökade uppger SCB. I november 2023 uppgick antalet sysselsatt till 5 180 000 – en ökning med 20 000 personer jämfört med november år 2022.

För kvinnor och män i åldern 20-64 år uppgick sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen, till 79,3 procent bland kvinnor och 80,4 procent bland män i november 2023 – för kvinnor oförändrat och för män en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med november år 2022.

– Arbetslösheten fortsätter att öka samtidigt som antalet sysselsatta ökar men i avtagande takt. Vi ser en fortsatt dämpad arbetsmarknad med relativt små rörelser. Utrikes födda kvinnor går emot trenden och har fortfarande en minskad arbetslöshet samt den högsta sysselsättningsökningen, säger Sofia Löfgren, statistiker på SCB i en kommentar.

”Sysselsättningsgraden anger andelen sysselsatta personer av befolkningen i åldern 15–74 år. En sysselsatt person är en person som under en viss vecka (referensveckan) utfört något arbete i minst en timme som anställd, egen företagare eller medhjälpare i företag tillhörande en familjemedlem”.

Läs mer om ”definitioner och förklaringar” på SCB

Lund lägst sysselsatt

Enligt SCB är Habo den kommun i landet med högst sysselsättningsgrad, 88,8 procent medans Lund är den kommun i landet som hade lägst sysselsättningsgrad av alla kommuner i Sverige, 68,9 procent. Lund har dock en arbetslöshet som är lägre än riksgenomsnittet.

Vidare redovisar SCB också att sysselsättningsgraden ”är lägre bland utrikes födda än för de som är födda i Sverige”. Där ”utrikes födda kvinnor” hade lägst sysselsättningsgrad i november 2023 med en sysselsättningsgrad på 66,4 procent –och 70,9 procent ”för utrikes födda män”. Och för ”inrikes födda” var sysselsättningsgraden 84,1 för kvinnor och 83,9 procent för män.

Antalet ”personer utanför arbetskraften”, som studerande, pensionärer och sjuka, i åldern 20 till 64 år, uppgick i november 2023 till 946 000 – vilket var en 2022 en ökning med 0,1 procentenheter. 11 000 fler kvinnor än män utanför arbetskraften i november 2023.