Radar · Miljö

Nu prövas Shells överklagan om klimatet

Donald Pols, vd för Milieudefensie (t.

I en historisk dom för snart tre år sedan fälldes oljebolaget Shell för sitt otillräckliga klimatarbete. Företaget dömdes bland annat att minska sina utsläpp med 45 procent fram till år 2030, men Shell överklagade. I dag ska målet upp i rätten igen.

Domen mot Shell i maj 2021 sågs som en historisk seger för miljörörelsen. Oljebolaget dömdes till att skärpa sin klimatpolicy och att minska sina utsläpp med 45 procent till år 2030, både vad gäller företagets egna utsläpp och de som kunderna orsakar. 

Shell valde snart att överklaga domen och i dag är första dagen som fallet tas upp i domstol på nytt. Under fyra rättegångsdagar i april kommer fallet att prövas, och en dom väntas under andra halvan av 2024. 

Shell hävdar att de inte kan hållas ansvariga för sina kunders utsläpp. 

”Genom att fokusera på ett företag, och bara på tillgången på energi snarare än efterfrågan på den, anser vi att domen är ineffektiv och till och med kontraproduktiv när det gäller att ta itu med klimatförändringarna”, skriver de på sin hemsida.

”Fakta som spelar roll”

Bakom stämningsansökan mot Shell stod Jordens vänner Nederländerna, eller Milieudefensie som de också kallas. De är övertygade om att få samma utfall i en andra dom.

”Den vetenskapliga grunden på vilken vi har grundat våra anspråk mot Shell har bara blivit starkare. I domstol är det fakta som spelar roll, varför jag är övertygad om att vi återigen kan övertyga domarna om att Shell måste agera i linje med internationella klimatavtal”, säger miljöorganisationens advokat Roger Cox i ett uttalande

Samtidigt har Milieudefensie tillsammans med Oil Change International nyligen publicerat en rapport som visar att Shell sedan 2021 har tagit slutgiltiga beslut om 20 nya gas- och oljeprojekt i flera länder, det vill säga agerat tvärtemot det domen säger att de bör göra.

Kelly Trout, forskningschef på Oil Change International, sa vid rapportsläppet att ”(a)lla nya projekt som Shell har planerat strider mot Parisavtalet, och vart och ett är en investering i mer klimatförstörelse. Shell är ett läroboksexempel på ett fossilbränsleföretag som investerar miljarder i ny olja och gas, samtidigt som de arbetar mot en meningsfull klimatpolitik och försenar övergången till förnybar energi.”